RIZNICE MANASTIRA HILANDARA

RIZNICE MANASTIRA HILANDARA

autora Dušana Milovanovića

06. novembar 2008. - 15. januar 2009.

Povodom obeležavanja
Dana Muzeja primenjene umetnosti
pozivamo Vas na svečano otvaranje izložbe
autora Dušana Milovanovića
Izložbu otvara akademik Dinko Davidov
Kustos izložbe: Dušan Milovanović, muzejski savetnik, Odsek za metal i nakit
Arhitektura postavke Ivan Mangov

Povodom obeležavanja Dana Muzeja primenjene umetnosti, 6. novembra, otvara se reprezentativna izložba Riznice manastira Hilandara, autora Dušana Milovanovića, muzejskog savetnika. Izložba i dvotomni (dvojezični, kolor) katalog nastali su kao rezultat tri decenije dugog istraživačkog rada ekipe Muzeja primenjene umetnosti, predvođene Dušanom Milovanovićem, u manastiru Hilandaru i na Svetoj Gori.
Posle dugogodišnjih istraživanja i sistematskog popisivanja najraznorodnijeg materijala iz oblasti primenjene umetnosti, na koji su članovi ekipe nailazili, usledila je muzeološka obrada ovog materijala koji će sistematizovan sukcesivno izlaziti u više svezaka u narednim godinama. Ovogodišnji objavljeni I tom, može se razmatrati kao vrsta uvodne sveske u kojoj je, radi boljeg uvida u sveukupni materijal u Hilandaru, predstavljen presek raznorodnih predmeta na koje su istraživači nailazili, bilo da je reč o dragocenim primercima ili jednostavnim predmetima za svakodnevnu upotrebu.
Izložba Riznice manastira Hilandara se sastoji iz više segmenata:

  • dokumentarne izložbe o hilandarskim riznicama uz prateći materijal iz muzejskih kolekcija koji se stilski, vremenski ili po drugim osnovama vezuje za hilandarske riznice;
  • segmenti koji su posvećeni različitim vidovima faktografije vezane za manastir;
  • posebni deo posvećen obnovi Hilandara;
  • originalni materijal poreklom sa Svete Gore i iz Hilandara.

Na izložbi će biti predstavljeni sakralni predmeti, poreklom iz Hilandara ili sa Svete Gore koji su se sticajem različitih, istorijskih okolnosti zatekli u institucijama kulture Srbije. Među njima će biti predstavljeno desetak rukopisnih knjiga (jevanđelja, mineji, zbornici) poreklom iz Hilandara, koje se danas čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Narodnoj biblioteci Srbije, Istorijskom muzeju Srbije. Biće prikazani i dragoceni predmeti iz kolekcija Muzeja primenjene umetnosti, Narodnog muzeja Srbije i drugih institucija. Prikazaćemo i veoma vrednu kolekciju ikona iz Zadužbine kralja Petra I sa Oplenca koja je formirana od poklona samih Hilandaraca i drugih svetogorskih manastira, dobijenih prilikom krunisanja kralja Petra, tokom njegove vladavine, kao i vladavine kralja Aleksandra. Svi predmeti na izložbi pripadaju najvišim kategorijama kulturne i umetničke baštine srpskog naroda.
Izložba se organizuje uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije.

 

Obnova Hilandara

2008. snimio Ivan Mangov

Slova Grigorija Bogoslova

Hilandar, početak XV veka papir 250 x 355 mm; 325 listova MSPC, Beograd, inv. br. 119.

Sveti Sava i Sveti Simeon

Hilandar, 1818. autor monah Arsenije bakrorez ploča: 320 x 460 mm ploča – Hilandar; otisak – NBS, Beograd

Panagija

Hilandar – ikone; Solun, kraj XVII početak XVIII veka – okov drvo (šljiva) – rezanje; srebro, kovanje, presovanje, rezanje, pozlata; češki granati, brušenje prečnik 83 mm MPU, Beograd, inv. br. 2696.

Krst, ručni

Sveta gora , kraj XV – početak XVI veka drvo (šljiva); rezanje visina 170 mm, širina 82 mm, debljina 26 mm MPU, Beograd, inv. br. 1683.

Krst, prestoni

Sveta gora, kraj XVI veka – krst; Srbija, Prizren, sredina XVIII veka – okov drvo (kiparis), rezanje; srebro, livenje, kovanje, granulacija, filigran; staklena pasta, brušenje visina 313 mm, širina 313 mm MPU, Beograd, inv. br. 424.

kona, diptih, putna (2 kom.)

Hilandar, kraj XVII – početak XVIII veka drvo (maslina); rezanje, ažuriranje 98 x 115 mm MPU, Beograd, inv. br. 4090. i 4091.

Ikona, dvostruka, putna

Hilandar – ikona; Solun, 1777. – okov drvo (maslina), rezanje; srebro, livenje, kovanje, rezanje, filigran 82 x 84 mm MPU, Beograd, inv. br. 9796

Ikona Sveti Dimitrije

Hilandar (?), kraj XIV početak XV veka Moravska škola drvo; tempera 343 x 265 mm MPU, Beograd, inv. br. 1351.

Ikona sv. Sava i Simeon

Druga polovina XVI veka Longin (?) drvo; tempera 326 x 260 mm NM, Beograd, inv. br. 2050

Oltarske dveri

Srbija, Srem, prva polovina XVIII veka drvo; jajčana tempera 1.235 x 670 x 28 mm NM, Beograd, inv. br. 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313.

Ikona Sveti Sava Srpski i sveti Simeon Mirotočivi

Sveta gora, 1903. ruska ikonopisna radionica drvo; jajčana tempera 522 x 718 mm Zadužbina kralja Petra I na Oplencu, Topola, inv. br. 25

Hilandar pod snegom, pre požara

2004. snimio otac Dositej

Prateće izložbe u Galeriji Žad MPU:

Snovi Hilandara – unikatni nakit, Slavoljub Galić Đani
Isijavanje – zidni reljefi, Zoran Turkan
Četvrtak, 6. novembar 2008. godine u 20 časova
Izložbe su otvorene do 30. novembra 2008. godine

Zapis – zajednička izložba umetničkih fotografa: Momčilo Vuković, Rajko Karišić, Tomislav Peternek, Milinko Stefanović, Dragan S. Tanasijević
4. decembar 2008. godine u 19 časova
Izložba će trajati do 15. januara 2009. godine