Stolice: vekovi trajanja

Stolice: vekovi trajanja

Iz kolekcije nameštaja za sedenje Muzeja primenjene umetnosti od renesanse do secesije

06. novembar 2016. - 31. januar 2017.

Izložbu otvara: Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja RS

Autor kataloga i izložbe: Marija Bujić, muzejska savetnica

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

Povodom obeležavanja Dana Muzeja primenjene umetnosti (osnovan 6. novembra 1950) priređena je izložba „Stolice: vekovi trajanja”, posvećena nameštaju za pojedinačno sedenje, bez koga je danas teško zamisliti odvijanje različitih, pojedinačnih ili kolektivnih, javnih ili privatnih aktivnosti.

Autorka izložbe, Marija Bujuć sa saradnicima, osmislila je, za publiku atraktivnu postavku gde eksponati na originalan način pozdravljaju i pozivaju posetioca na putovanje kroz vekove postojanja stolice kao kraljice enterijera.

Svakodnevna aktivnost čoveka podrazumeva mnoštvo situacija u kojima sedi: u kući, na poslu, na ulici, u parku, u prevoznim sredstvima, u čekaonicama, pozorištu, školi, na javnim i privatnim skupovima. Prva asocijacija vezana za termin „sesti” je stolica, ali i njoj srodne tipološke grupe za pojedinačno (fotelja, hoklica, tabure…) ili kolektivno sedenje (klupa, kanabe, sofa, kauč). Savremeni način života nudi bezbroj mogućnosti za više ili manje udobno sedenje. Mi obavljamo tu aktivnost ne razmišljajući o tome da li je to oduvek bilo tako. Trebalo je da prođe više desetina hiljada godina da bi se oblikovao predmet koji se koristi za jednu naizgled veoma jednostavnu radnju.

Na postavci izložbe i u pratećem katalogu, prikazan je deo kolekcija nameštaja za sedenje Odseka za stilski nameštaj Muzeja primenjene umetnosti, koji broji 63 kataloške jedinice i 80 predmeta (stolica, naslonjača, fotelja i taburea). Najstariji predmet kolekcije, takozvana Dante stolica, potiče iz XVI veka, a najmlađi predmet kolekcije izveden je krajem prve decenije XX veka, po nacrtu Dragutina Inkiostrija Medenjaka. Približno u isto vreme, 1908, dizajnirana je stolica Hansa Gintera Rajnštajna (Hans Gunter Reinstein, 1880–1938) koja anticipira razvoj nameštaja za sedenje budućih vekova. Osim dva primerka, kolekcija je u celini srednjoevropske i zapadnoevropske provenijencije. Najstariji prikazani eksponat podudara se sa vekom koji označava vreme početka promene svesti u prihvatanju prava svih na svoju vrstu stolice, dok je najmlađi eksponat kolekcije predstavnik vremena kada je to pravo postalo uobičajena realnost.

Da bi se razumeo sveobuhvatni sled razvoja stolice i njenih varijeteta, autorka izložbe Marija Bujić daje u katalogu koncizan istorijski razvoj, od starih civilizacija do modernog doba, sa akcentovanjem važnih perioda, zemalja, stilova i ličnosti koji su uticali na njeno oblikovanje. Ovaj pregled potvrđuje činjenicu da nameštaj za sedenje predstavlja veoma značajnu tipološku grupu nameštaja u celini, kroz koju su se, osim stilskih, reflektovale i mene uspona i padova civilizacija, država i istorijskih ličnosti.

Za stilske epohe koje nisu mogle biti ilustrovane fotografijama iz muzejske kolekcije, u katalogu su upotrebljeni crteži mr Mirjane Vojnović, koji ubedljivo ilustruju nameštaj za sedenje prošlih epoha., a njihovih stotinak studija čini prateću izložbu ove postavke.

Milan Andrić, konzervator za drvo, i Marija Labudović, konzervatorka za tekstil, svojim stručnim umećem doprineli su da predmeti, barem donekle, povrate svoj stari sjaj.

Prilikom davanja stručnog suda o stilsko-morfološkoj vrednosti Kolekcije nameštaja za pojedinačno sedenje Odseka za stilski nameštaj Muzeja primenjene umetnosti, neophodno je uzeti u obzir „mladost” Muzeja i istorijske prilike na tlu današnje Republike Srbije, od antike do savremenog doba. Kasni početak ekonomskog razvoja, tek krajem XIX veka, siromašni i slabo obrazovani građani, kao i učestala ratna razaranja uzrokovali su nepostojanje naručilaca koji bi podstakli nabavku i proizvodnju luksuznog nameštaja. Zato se može zaključiti da je Muzej, tokom 66 godina svog postojanja, uprkos nepovoljnim okolnostima, sakupio vrednu i značajnu kolekciju stolica i naslonjača, koje verno odražavaju sredinu u kojoj su imale upotrebnu funkciju.

Stolica

Severna Italija, kraj XVI – početak XVII veka Kasna renesansa Drvo, masiv oraha, rezbareno, profilisano 128 x 58 x 33 cm

Stolica

Habzburška monarhija, oko 1780. Klasicizam, uticaj engleskog stila Šeraton (Šeraton) Drvo, bukov masiv, furnir trešnje, rezbareno, profilisano, furnirano; tapetirano sedište, tekstilna presvlaka 86 x 50 x 56 cm

Stolica

Austrijsko carstvo, oko 1860. Neoklasicizam Drvo, masiv oraha, jelovine i bukovine, bojeno, profilisano, rezbareno, tokareno, furnirano orahom; tapetirano sedište, tekstilna presvlaka 95 x 45 x 46 cm

Stolica, deo garniture

Kraljevina Srbija, Beograd, 1907. Secesija sa balkanskim folklornim elementima Nacrt: Dragutin Inkiostri Medenjak (1866–1942) Drvo, masiv oraha, rezbareno, profilisano; sedište i deo naslona tapetirani, kožna presvlaka 92 x 45 x 47 cm Poklon Etnografskog muzeja, Beograd

Fotelja

Severna Italija, XVI vek Renesansa Drvo, masiv bukovine, rezbareno, profilisano; koža, presovano, pozlata; metalni okovi i ukrasni ekseri 90 x 74 x 55 cm

Fotelja

Francuska, XVII vek Barok, stil Luj XIII (Louis XIII) Drvo, masiv oraha, profilisano; tapetirano sedište i leđni naslon, presvlaka, tapiserija, krupni bod 115 x 63 x 64 cm

Fotelja, deo salonske garniture

Francuska, oko 1730. Kasni barok, režans (Regence) Drvo, masiv oraha, rezbareno; tapetirano sedište, leđni naslon i rukonasloni, presvlaka goblen, radionica „Obison” (Aubusson) 108 x 72 x 63 cm

Polufotelja

Holandija, sredina XIX veka Neobarok, stil kraljica Ana (Queen Ann, 1702/1714) Drvo, masiv oraha, furnir javora, rezbareno, profilisano, intarzija; tapetirano sedište, tekstilna presvlaka 115 x 57 x 52 cm Legat Irine Simić (2 komada)

Fotelja, deo salonske garniture

Austrijsko carstvo, sredina XIX veka Drugi rokoko Drvo, masiv jelovine, furnir javora i limunovog drveta, profilisano, furnirano, marketerija; tapetirano sedište, leđni naslon i deo rukohvata, nova tekstilna presvlaka 106 x 67 x 82 cm

Fotelja

Francuska, oko 1860. Neoklasicizam, kopija u stilu Luj XVI (Louis XVI) Drvo, masiv bukve, rezbareno, profilisano, bojeno, pozlaćeno; tapetirano sedište, naslon i deo rukohvata, tekstilna presvlaka 92 x 57 x 49 cm

Fotelja, deo salonske garniture

Austrougarska monarhija, oko 1870. Drugi ampir, stil Napoleon III Drvo, masiv hrasta, profilisano, tokareno, bojeno; sedef, mesing, intarzija; sedište, naslon i deo rukohvata – tapetirano, tekstilna presvlaka 101,5 x 51,5 x 61 cm

Fotelja, za ljuljanje

Austrougarska monarhija, oko 1900. Nacrt: „Braća Tonet” (Gebruder Thonet) Drvo, masiv bukovine, pareno, modelovano; sedište i naslon trska, pletena 120 x 62 x 104 cm

Fotelja, deo salonske garniture

Austrougarska monarhija, Beč, oko 1900. Secesija Drvo, masiv oraha, rezbareno; tapetirano sedište i segmenti leđnog naslona, tekstilna presvlaka 80 x 69 x 68 cm

Fotelja, deo garniture

Austrougarska monarhija, 1911/14. Nacrt: Hans Ginter Rajnštajn, Nemačka, 1908. (Hans Gunter Reinstein, 1880–1938) Drvo, masiv bukovine, profilisano, bojeno; papirmaše (papier mače); metalni ekseri 76,5 x 53 x 50 cm

19en2