Трансдисциплинарност универзума и мултиверзума кроз перцепцију и комбиноване технике - Амбијентална поставка слика са скулпторским елементима

Трансдисциплинарност универзума и мултиверзума кроз перцепцију и комбиноване технике - Амбијентална поставка слика са скулпторским елементима


Марина Николић - Докторски уметнички пројекат

20. август - 01. септембар 2022.

Трансдисциплинарност универзума и мултиверзума кроз перцепцију и комбиноване технике - Амбијентална поставка слика са скулпторским елементима

Свечано отварање: субота, 20. август у 19 часова, МПУ

Марина Николић – Докторски уметнички пројекат

Ментор: проф. мр Мирослав Лазовић, Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду

Координатор: Милица Цукић, музејска саветница МПУ

Организатори: МПУ и ФПУ

 

Предмет истраживања докторског уметничког пројекта кандидаткиње Марине Николић су комбиноване технике којима је приказан универзум из уметничког угла у 3D техници. Главно полазиште приступа теми универзума отвара питање перцепције и повезаности аутора и реципијента кроз комуникацију са уметничким делом и његовим деловањем на наша чула. Главна хипотеза рада је повезивање и међуделовање комбинованих техника и аспеката „универзума перцепције“ и „перцепције универзума“ у стварању уметничког дела кроз призму прошлости, садашњости и будућности. Трансгресивно деловање скулпторских елемената кроз различите сегменте просеченог платна пружа сасвим нови приступ перципирања слике, где она у исто време има улогу носача 3D елемената и самосталне 2D површине платна. Два платна су спојена, формирајући шири угао који симболички представља углове гледања.

Циљ истраживања је дело које функционише као комплексна амбијентална поставка. Сликама галаксија, сазвежђа, небула, као и структурама, рељефима и текстурама материјала који излазе из оквира платна, постиже се ефекат тродимензионалности, комбинованим техникама и техником инверзије. У свом докторском уметничком пројекту, служећи се сликарско-скулпторским поступком, трансдисциплинарношћу, као и интегративном стратегијом, Марина Николић је дошла до нових сазнања, спровела истраживање изван оквира дисциплине и елаборирала међуделовање различитих истраживачких научних метода.

Пројекат приказује универзум и мултиверзум, заустављене у тренутку, простору и времену, кроз боје, контрасте, облике, структуре, рељефе, текстуре материјала, преношењем смисла целине на платно осликано акрилном техником. Приказивањем једног сегмента уметница жели да постигне илузију целине простора, ослањајући се на лични доживљај који је јединствен и непоновљив.

Истраживање Марине Николић може бити значајно у даљим анализама комбинованих техника, као покушај да се кроз аутентичан приступ сликарству и вајарству искаже нова техника и естетика, повезујући ове дисциплине.

БИОГРАФИЈА

Марина Николић рођена је у Београду. Дипломирала је на Културолошком факултету Универзитета Црне Горе, на смеру Конзервација и рестаурација. Студирала је и италијански и енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Мастер студије на смеру Примењено сликарство на Факултету примењених уметности у Београду завршила је 2014. године, а докторске студије на  истом смеру уписала 2019. године.

Учествовала је на бројним групним и самосталним изложбама у земљи и иностранству. Радила је на конзерваторско-рестаураторским радовима слика и мозаика. Била је дугогодишњи власник и уметнички директор галерије „Миленијум“ где је организовала изложбе домаћих и страних аутора, бавила се антиквитетима и водила атеље за конзервацију и рестаурацију. Њене слике биле су део сталне поставке галерије „Миленијум“.

ИЗБОР РАДОВА

ФОТОГРАФИЈЕ СА ОТВАРАЊА ИЗЛОЖБЕ

Ауторка фотографија: Јована Јаребица