Transdisciplinarnost univerzuma i multiverzuma kroz percepciju i kombinovane tehnike - Ambijentalna postavka slika sa skulptorskim elementima

Transdisciplinarnost univerzuma i multiverzuma kroz percepciju i kombinovane tehnike - Ambijentalna postavka slika sa skulptorskim elementima


Marina Nikolić - Doktorski umetnički projekat

20. avgust - 01. septembar 2022.

Transdisciplinarnost univerzuma i multiverzuma kroz percepciju i kombinovane tehnike - Ambijentalna postavka slika sa skulptorskim elementima

Svečano otvaranje: subota, 20. avgust u 19 časova, MPU

Marina Nikolić – Doktorski umetnički projekat

Mentor: prof. mr Miroslav Lazović, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Koordinator: Milica Cukić, muzejska savetnica MPU

Organizatori: MPU i FPU

 

Predmet istraživanja doktorskog umetničkog projekta kandidatkinje Marine Nikolić su kombinovane tehnike kojima je prikazan univerzum iz umetničkog ugla u 3D tehnici. Glavno polazište pristupa temi univerzuma otvara pitanje percepcije i povezanosti autora i recipijenta kroz komunikaciju sa umetničkim delom i njegovim delovanjem na naša čula. Glavna hipoteza rada je povezivanje i međudelovanje kombinovanih tehnika i aspekata „univerzuma percepcije“ i „percepcije univerzuma“ u stvaranju umetničkog dela kroz prizmu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Transgresivno delovanje skulptorskih elemenata kroz različite segmente prosečenog platna pruža sasvim novi pristup percipiranja slike, gde ona u isto vreme ima ulogu nosača 3D elemenata i samostalne 2D površine platna. Dva platna su spojena, formirajući širi ugao koji simbolički predstavlja uglove gledanja.

Cilj istraživanja je delo koje funkcioniše kao kompleksna ambijentalna postavka. Slikama galaksija, sazvežđa, nebula, kao i strukturama, reljefima i teksturama materijala koji izlaze iz okvira platna, postiže se efekat trodimenzionalnosti, kombinovanim tehnikama i tehnikom inverzije. U svom doktorskom umetničkom projektu, služeći se slikarsko-skulptorskim postupkom, transdisciplinarnošću, kao i integrativnom strategijom, Marina Nikolić je došla do novih saznanja, sprovela istraživanje izvan okvira discipline i elaborirala međudelovanje različitih istraživačkih naučnih metoda.

Projekat prikazuje univerzum i multiverzum, zaustavljene u trenutku, prostoru i vremenu, kroz boje, kontraste, oblike, strukture, reljefe, teksture materijala, prenošenjem smisla celine na platno oslikano akrilnom tehnikom. Prikazivanjem jednog segmenta umetnica želi da postigne iluziju celine prostora, oslanjajući se na lični doživljaj koji je jedinstven i neponovljiv.

Istraživanje Marine Nikolić može biti značajno u daljim analizama kombinovanih tehnika, kao pokušaj da se kroz autentičan pristup slikarstvu i vajarstvu iskaže nova tehnika i estetika, povezujući ove discipline.

BIOGRAFIJA

Marina Nikolić rođena je u Beogradu. Diplomirala je na Kulturološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smeru Konzervacija i restauracija. Studirala je i italijanski i engleski jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije na smeru Primenjeno slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu završila je 2014. godine, a doktorske studije na  istom smeru upisala 2019. godine.

Učestvovala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Radila je na konzervatorsko-restauratorskim radovima slika i mozaika. Bila je dugogodišnji vlasnik i umetnički direktor galerije „Milenijum“ gde je organizovala izložbe domaćih i stranih autora, bavila se antikvitetima i vodila atelje za konzervaciju i restauraciju. Njene slike bile su deo stalne postavke galerije „Milenijum“.

IZBOR RADOVA

FOTOGRAFIJE SA OTVARANJA IZLOŽBE

Autorka fotografija: Jovana Jarebica