U KORAK SA VREMENOM

U KORAK SA VREMENOM

50 GODINA PREDMETA KONSTRUKTIVNI SISTEMI I PROSTORNE STRUKTURE

10 - 14. decembar 2013.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
u Muzeju primenjene umetnosti, Beograd
Ovde možete preuzeti
program tokom izložbe u PDF formatu:50g_KS&PS_program.pdf

Ovde možete preuzeti
program tokom izložbe u DOCX formatu:50g_KS&PS_program.docx

Ovde možete preuzeti
plakat izložbe u PDF formatu:50g_KS&PS_plakat.pdf