VREVA

VREVA

Festival uličnog aktivizma

10 - 13. septembar 2014.

Izlozi Muzeja primenjene umetnosti
Organizator: Lice ulice, ulične novine iz Beograda
Ulični festival aktivizma Vreva posvećen je aktivizmu u kulturi i umetnosti. Kroz mnogobrojne programe u gotovo svim umetničkim formama nastoji da afirmiše, ohrabri i podstakne angažovano stvaralaštvo, preduzimljivost i brigu o zajednici i životnoj sredini, multikulturalnost i toleranciju, inkluziju nasuprot diskriminaciji, humanost, solidarnost i filantropiju, jer zadatak umetnosti je da teši zaboravljenje, ali i da pokrene ravnodušne. Uz mnogobrojne partnere, festival će biti održan na različitim lokacijama u Beogradu od 10. do 13. septembra 2014. godine.

Muzej primenjene umetnosti otvorio je svoj prostor Festivalu za izložbu u izlozima koja predstavlja selekciju najboljih radova nastalih u okviru Grafičke kolonije mladih koja se protekle četiri godine održava u Prolom Banji.

Više o programu pogledajte na ovom linku: http://vreva-festival.tumblr.com/