ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.

Јавне набавке услуга

Јавна набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза и смештаја у 2017. години

Јавна набавка услуге штампања публикација и другог дигитално штампаног материјала МПУ у 2017. години

Јавне набавке добара

Јавне набавке радова

Тренутно нема конкурса за Јавне набавке радова.

Резултати конкурса

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге редовног физичко-техничког обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја примењене уметности, МПУ у 2017. години

Одлука о додели уговора о јавној набавци специјализоване опреме за музејске депое са монтажом понуђачу, МПУ у 2017. години

Одлука о додели уговора о јавној набавци уметничко-историјских дела примењене уметности за попуњавање музејских збирки путем откупа, МПУ у 2017. години

Резултати конкурса Јавна набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза и смештаја у 2017. години

Резултати конкурса Јавна набавка услуге штампања публикација и другог дигитално штампаног материјала МПУ у 2017. години

Резултати конкурса Јавна набавка електричне енергије, МПУ у 2017. години