JAVNE NABAVKE

Javne nabavke po godinama

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.

JAVNA NABAVKA USLUGA: „Pružanje usluge fizičkog tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite.“

JAVNA NABAVKA – Električna energija JNMV 01/2019

JAVNA NABAVKA – Usluga štampe JNMV 02-2019

JAVNA NABAVKA – Usluga osiguranja JNMV 03-2019

JAVNA NABAVKA – Usluga turističkih agencija JNMV 04-2019

JAVNA NABAVKA – Tehnička oprema JNMV 05-2019

JAVNA NABAVKA – Umetničkih predmeta za muzejske zbirke putem otkupa 06-2019

JAVNA NABAVKA – Pružanje usluge fizičkog tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite 07-2019

JAVNA NABAVKA – Usluge osiguranja imovine i lica u 2018. godini

JAVNA NABAVKA – Usluge štampanja publikacija i usluge digitalne štampe

JAVNA NABAVKA – KUPOVINA DOBARA – Nabavka električne energije – Izmena konkursne dokumentacije – Postupak male vrednosti

Javne nabavke usluga

Javna nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza i smeštaja u 2017. godini

Javna nabavka usluge štampanja publikacija i drugog digitalno štampanog materijala MPU u 2017. godini

Javne nabavke dobara

Otkup dela za Muzejske zbirke u 2017. godini

Javna nabavka električne energije, MPU u 2017. godini

Javne nabavke radova

Nema konkursa za Javne nabavke radova.

Rezultati konkursa

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci usluge redovnog fizičko-tehničkog obezbeđenja i preventivne zaštite od požara imovine i lica u objektu Muzeja primenjene umetnosti, MPU u 2017. godini

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci specijalizovane opreme za muzejske depoe sa montažom ponuđaču, MPU u 2017. godini

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci umetničko-istorijskih dela primenjene umetnosti za popunjavanje muzejskih zbirki putem otkupa, MPU u 2017. godini

Rezultati konkursa Javna nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza i smeštaja u 2017. godini

Rezultati konkursa Javna nabavka usluge štampanja publikacija i drugog digitalno štampanog materijala MPU u 2017. godini

Rezultati konkursa Javna nabavka električne energije, MPU u 2017. godini