NEVENA POPOVIĆ
University of Priština, Kosovska Mitrovica, Faculty of Arts, Department of Fine Arts
nevena.popovic@pr.ac.rs

BIBLIOFILSKO IZDANJE POEME JAMA: analiza umetničke knjige
BIBLIOPHILE EDITION OF THE POEM THE PIT: Analysis of the Art Book

Journal 17/2021 (Museum of Applied Art), pages 103-107

Article category: short and rapid communications

UDC:
75.071.1 Јовановић М.
090.1
COBISS.SR-ID 54003465

Abstract (original language):
U radu će biti predstavljeno bibliofilsko izdanje Jame Ivana Gorana Kovačića iz 1964. godine. Četrnaestogodišnji Milenko Jovanović (1948) godinu dana je radio na pripremi knjige u Domu pionira, osmišljavajući crteže i pripremajući linoreze za štampu, pod mentorstvom akademske slikarke Ivanke Lukić Šotre. Bibliofilsko izdanje poeme Jama je knjiga štampana tehnikom visoke štampe u tiražu od deset primeraka. Knjiga je formata 43 x 43 cm, tvrdog platnenog poveza sa zlatotiskom na naslovnoj strani. U realizaciji knjige učestvovala je Likovna akademija u Beogradu, gde su tokom maja 1964. godine linorezi štampani na papiru iz rolne, a stranice su zatim savijane naizmenično kako bi se oblikovala knjiga. Table linoreza su formata 36 x 36 cm i ukupno ih je 36. Prvi primerak knjige poklonjen je 1964. godine Josipu Brozu Titu za njegov rođendan. Iste godine osnovan je Dečji oktobarski salon primenjene umetnosti u organizaciji Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, gde je među izloženim dečjim ostvarenjima bila i ova knjiga. U pisanom radu biće analizirane umetničke vrednosti ovog dela, ali i društvene okolnosti i pedagoški uticaji koji su doprineli njegovom stvaranju.

Key words: (original language)
Dom pionira, Milenko Jovanović, Ivanka Lukić Šotra, primenjena grafika, Dečji oktobarski salon

Summary:
This paper presents the bibliophilic edition of the poem The Pit written by Ivan Goran Kovačić in 1943 and illustrated by fourteen-year-old Milenko Jovanović in 1964. For a year, Milenko worked in the House of Pioneers, preparing drawings and linocuts, under the mentorship of the academic painter Ivanka Lukić Šotra. The bibliophilic edition of the poem The Pit is a book printed using relief printmaking technique (linocut). The book is 43 x 43 cm in size. It has a hard canvas binding with a golden embossing on its title page. The Academy of Fine Arts in Belgrade participated in the realisation of the book. There, during May 1964, linocuts were printed on paper roll in ten copies. The pages were folded alternately in order to shape the book. The linocut boards were 36 x 36 cm in size and there was a total of 36. The first copy of the book was given to Josip Broz Tito for his birthday in 1964. In the same year, the Children's October Salon of Applied Arts was founded, organised by the Museum of Applied Art in Belgrade, where this book was among the exhibited children's artworks.

You can download PDF of the article (168 KB)