NAGRADA IKOMA ZA MUZEJ GODINE 2005/06.

Povodom Međunarodnog dana Muzeja, 18. maja 2006. godine, koji je u organizaciji Muzejskog društva Srbije i NK ICOM-a Srbije i Crne Gore, obeležen proslavom u Narodnom Muzeju u Valjevu, dodeljene su i specijalne nagrade

Odlukom Komisije za dodelu nagrada NK ICOM-a Srbije i Crne Gore za 2005/06. godinu (Tatjana Bošnjak, predsednik komisije, Ljiljana Lazić i Slavoljub Pušica, članovi)

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu
dobio nagradu
MUZEJ GODINE

„Muzej primenjene umetnosti u Beogradu je u periodu 2005/06. godine ostvario izuzetno kvalitetan program kojim je obuhvaćena izložbena delatnost i prateći programi, obnova delova stalne postavke, izdavačka delatnost i aktivno prisustvo u javnosti putem predavanja, tribina, promocija, filmskih projekcija i koncerata. U periodu 2005/06 Muzej je organizovao 16 izložbi (samostalno i u saradnji sa drugim institucijama iz naše zemlje i inostranstva). Od gostujućih izložbi treba posebno istaći u 2005. zapaženu međunarodnu manifestaciju Dani poljske kulture, koja je u MPU obeležena izložbama poljskog nakita i savremenog plakakata, kao i projekcijom ciklusa savremenog poljskog filma, a u 2006. godini retrospektivnu izložbu Tapio Virkala, legenda finskog dizajna. Izložbom Nove ideje savremene srpske keramičke scene na početku 21. veka, organizovanom 2005. godine u Sidneju, Muzej primenjene se posle 15 godina vratio na međunarodnu scenu. Osim toga, Salon arhitekture, Dečji oktobarski salon, Saloni primenjene umetnosti, kao i tematske izložbe Sačuvano vreme ili Klasici moderne i bogata izdavačka delatnost u okviru koje treba istaći monografiju posvećenu Muzeju primenjene umetnosti, predstavlaju deo aktivnosti ovog muzeja koje su u proteklom periodu bitno obeležile kulturni život Beograda i Srbije. Na planu međunarodne saradnje, aktivnosti ovog muzeja su doprinele promociji naše kulture u svetu, kao i predstavljanju savremenog stvaralaštva umetnika iz drugih sredina našoj publici.“

iz obrazloženja Komisije za dodelu nagrada