Годишња награда НЦ ИКОМ-а Србије за 2011. годину

Награде Националног Комитета ИЦОМ-а за 2011. годину додељене су на Годишњој скупштини ове међународне музејске асоцијације 19. априла 2011. године у Галерији фресака.
Комисија за додељивање награда у саставу (Оља Васић, председник, Бранислава Јордановић и др Ненад Радић) једногласно је донела одлуку да у категорији за Публикацију године годишњу награду НЦ ИЦОМ-а Србије за 2011. годину добије „Примењена уметност и Београд 1918 – 1941“, мр Бојане Поповић, музејске саветнице и кустоскиње у Одсеку савремене примењене уметности Музеја примењене уметности.
„Примењена уметност и Београд 1918 – 1941“ је публикација коју је Музеј примењене уметности издао поводом обележавања Дана Музеја 6. новембра 2011. године. Ауторка Б. Поповић потписује и изложбу, која је овом приликом отворена, и која је трајала до 31. јануара 2012. године.

„Примењена уметност и Београд 1918- 1941“ мр Бојане Поповић је научна студија (264 странице са 140 илустрација) која садржи обимна, изузетно добро документована и нека потпуно нова истраживања спроведена у области примењене уметности међуратног раздобља. Рецензенткиња текста др Миланка Тодић истакла је да „оно што читаву студију посебно разликује од свега што је до сада писано о примењеној уметности између два светска рата код нас, то је што она сагледава микроисторијске и индивидуалне доприносе у контексту ширег националног али и европског културног дискурса“. Ауторка је анализирала однос савременика према примењеној уметности, расправљала о њиховим предрасудама, чежњи за стварањем националног стила као и њиховом спремном прихватању европске примењене уметности.