ODSEK CENTRALNE DOKUMENTACIJE

 Odsek vode: Mioljub Kušić, kustos i Srđan Rakonjac, dokumentarista

Odsek centralne dokumentacije formiran je 1964. godine, a do tada je bio u sastavu Biblioteke.

Odsek centralne dokumentacije prikuplja, evidentira i obrađuje, po principima stručne muzejske dokumentacije i arhivistike, sve dokumentarne i ilustrativne podatke o muzejskim predmetima. Time omogućava dokumentarni pregled svih predmeta koji se nalaze u fondu Muzeja primenjene umetnosti, komparativni pregled spomenika sa terena i celog statičkog, štampanog i audio-vizuelnog materijala o stručnom radu i aktivnostima ove ustanove.

Dokumentacija se sakuplja radi zaštite muzejskog materijala, njegove analitičke obrade i mnogostrukog informisanja zainteresovanih stručnjaka i posetilaca.

Sva navedena dokumentacija centralnog je karaktera – objedinjena je i skoncentrisana u jednom odseku.

Prema sadržaju i sistemu obrade, Odsek centralne dokumentacije MPU deli se na sledeće zbirke:

  • Zbirka centralnog inventara
  • Zbirka fototeke
  • Zbirka hemeroteke
  • Zbirka stručnog arhiva