ODSEK ZA EDUKACIJU

 DEČJI OKTOBARSKI SALON

Osnovan 1964. godine, kao redovna godišnja smotra rezultata likovnog obrazovanja učenika beogradskih osnovnih škola, Dečji oktobarski salon je postao tradicionalna manifestacija Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, koja neguje raznovrsne vidove dečje primenjene umetnosti. Ova izložba osnovana je sa ciljem da se pomogne razvoj nastave u osnovnoj školi obogaćivanjem sadržaja iz oblasti primenjene umetnosti. Prihvatanjem znanja, odgovarajućih metoda i tehnoloških postupaka, koji se koriste u disciplinama primenjene umetnosti (keramika, tekstil, ilustracija, scenski i grafički dizajn) trebalo je unaprediti i obogatiti nastavu likovne kulture, pretežno zasnovane na klasičnim teorijama crtanja i slikanja. Izložba u Muzeju služi za proveru rezultata, prodor savremenih iskustava i njihovo prihvatanje u školskoj praksi. Svojim delovanjem u oblasti primenjene umetnosti i obrazovanja, Dečji salon je uticao na brojne generacije dece, koja su, preko izložbi i kreativnih programa, ostvarila živ susret sa umetnošću. U zbirci Muzeja čuvaju se najuspešniji radovi darovite dece, nagrađivani na godišnjim izložbama. Sakupljeni tokom trideset osam godina postojanja manifestacije, kao primeri izvorne dečje kreacije i uspešno realizovane nastave likovne kulture u školi, oni predstavljaju postignute kulturne vrednosti koje mogu poslužiti za različita uporedna istraživanja, muzeološku i obrazovnu delatnost.