Прашко квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2019 – Јована Ракић

Scrape

Jovana Rakić

Scrape

Jovana Rakić

Scrape

Jovana Rakić

01 Ime autora:

Jovana Rakić

02 Uloga/ Kategorija:

Dizajn svetla

03 Naziv projekta:

Scrape

04 Opis (do 50 reči):

Istraživačko-kreativni projekat bavi se idejom proizvodnje tela u društvenom kontekstu. Inspirisan je postupcima koji u telo upisuju različite kulturološke reference, socijalne odnose i potrebe; ispituje funkcije i značenja koje ono time dobija. Na planu svetla, projekat postavlja pitanje šta se može videti/saznati o drugom, uvodeći temu (ne)mogućnosti prekida kontinuiranog kretanja, kao subverzije stalnog pritiska proizvodnje i progresa.

05 Impresum (produkcija, mesto, godina, ostatak autorskog tima):

Produkcija: Stanica – Servis za savremeni ples uz podršku mreže Departures and Arrivals (DNA) kroz program Kreativna Evropa, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije; Bitef teatar, Kulturni centar „Magacin“ u Ulici Kraljevića Marka; 2017; koncept, koreografija, dizajn svetla: Jovana Rakić; dramaturgija: Marko Pejović; izvođenje i umetnička saradnja: Jana Milenković, Milica Pisić, Nataša Šmelc (Natascha Schmelz); dizajn zvuka: Bojan Palikuća; tehnička podrška, vođstvo svetla: Igor Milenković; dizajn kostima: Boris Čakširan; grafički dizajn: Katarina Popović; odnosi s javnošću: Sanja Ljumović; produkcija: Ksenija Đurović

06 Fotografija:

Nebojša Babić

07 Biografija (do 100 reči):

Jovana Rakić, koreografkinja i slobodna umetnica aktivna je na nezavisnoj sceni (Beograd / Novi Sad). Dobitnica je stipendija Dance Web, Nomad Dance Academy i Enparts Open Campus, kao i Specijalne nagrade Udruženja baletskih umetnika Srbije za inovativnost u savremenom plesu (2015/2016). Koautor je i urednik publikacije Šta je to savremeni ples u Srbiji?. Članica je grupe umetnica iz oblasti savremenog plesa Pokretnica, jedan od inicijatora festivala Van okvira i deo tima organizacije Stanica – Servis za savremeni ples. Osim saradnje sa društveno marginalizovanim umetnicima, grupama i pojedincima u Srbiji, njeni noviji projekti fokusiraju se na stvaralaštvo za decu i rad sa decom u kontekstu izvođačkih umetnosti i savremenog plesa.