Прашко квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2019 – Марта Попивода и Ана Вујановић

Pejzaži slobode

Marta Popivoda i Ana Vujanović

Pejzaži slobode

Marta Popivoda i Ana Vujanović

Pejzaži slobode

Marta Popivoda i Ana Vujanović

01 Ime autora / podnosilac prijave:

Marta Popivoda i Ana Vujanović

02 Uloga/kategorija:

Upotreba medija u dizajnu scene

03 Naziv projekta:

Pejzaži slobode

04 Opis (do 50 reči):

Pejzaži slobode je umetničko-političko putovanje kroz pejzaže antifašističkih i komunističkih sećanja – poetičan i afektivan prilog borbi protiv brisanja tih sećanja iz evropske istorije. Dnevnici i razgovori sa partizankama i komunistkinjama čine polazište ovog feminističkog pejzažnog performansa, u kom publika, kroz kubistički pristup prostoru-vremenu, kreaira „zajedničke poglede“ na fašizam danas.

05 Impresum (produkcija, mesto, godina, ostatak autorskog tima):

Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana, Slovenija, 2018; autorke: Ana Vujanović i Marta Popivoda; izvođačice: Damjana Černe, Vida Rucli, Katarina Stegnar; zasnovano na svedočenjima: Zore Konjajev, Sonje Vujanović i Zdenke Kidrič; dodatni tekstovi: Damjana Černe i Katarine Stegnar; dramaturgija: Ana Vujanović; video: Marta Popivoda; asistentkinja režije i dramaturgije: Teri Žeželj (Tery Žeželj); koreografija: Šina Makgrendls (Sheena McGrandles); scenografija: Matej Stupica; saradnica za dizajn kostima: Slavica Janošević; direktor fotografije: Lev Predan Kovarski (Lev Predan Kowarski); konsultant za montažu: Rene Frelke (René Frölke); lektorka: Mateja Dermelj; stručni saradnici: dr Ana Hofman, dr Gal Kirn; asistent dramaturgije (praktikant): Jernej Potočan; asistentkinja kamere: Gaja Naja Rojec; prevod na slovenački: Sonja Dolžan; prevod na engleski: Vid Ropoša, Sandra Lukič, Žarko Cvejić; konsultant za engleski jezik: Jana Rene Vilkoksen (Jana Renée Wilcoxen); dizajn svetla: David Cvelbar; dizajn zvuka: Silvo Zupančič; video inženjering i mapiranje: Dušan Ojdanič; inspicijent: Liam Hlede; hor: Amila Adrović, Teja Bitenc, Urška Cocej, Sabina Črnila, Polona Glavan, Anja Kocman, Mateja Kuntarič, Mojca Peternel, Ana Smerdu, Tanja Urek, Silvia Viviani, Gaja Vudrag i Anamarija Žagar

06 Fotografija:

Ivian Kan Mujezinović

07 Biografija (do 100 reči):

Marta Popivoda se bavi filmom, videom i istraživanjem. Izlagala u galerijama kao što su Tejt modern (Tate Modern) u Londonu i MoMa u Njujorku. Dobitnica je nagrade Berlin Art Prize (AdK) za vizuelne umetnosti. Ana Vujanović je doktorirala teatrologiju, a bavi se istraživanjem, pisanjem, dramaturgijom i edukacijom, s posebnim fokusom  na spajanju kritičke teorije i savremene umetnosti. Mentorka je u Školi za razvoj novog plesa (School for New Dance Development – SNDO) u Amsterdamu. Objavila je brojne članke i četiri knjige, od kojih je najnovija Public Sphere by Performance (u koautorstvu sa B. Cvejić). Autorke neguju saradničke prakse u umetnosti i istraživanju, između ostalog i kroz aktivnosti u uredničkom kolektivu Teorija koja hoda. Često sarađuju u produkciji filmova, video instalacija i predstava.