SAVREMENA PRIMENJENA UMETNOST I DIZAJN

Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, osnovana 1966. godine, obuhvata unikatna i serijski proizvedena dela od najraznovrsnih materijala koja su nastala u periodu od 1918. godine do danas.

Kontinuirano sakupljanje ostvarenja međuratne primenjene umetnosti odvija se od sedamdesetih godina XX veka kada su, u skladu sa opštim muzeološkim tokovima, počela da se vrednuju dela ove epohe. Vremenom su obrazovane kolekcije umetnika Dušana Jankovića, Miloša Babića, Vase Pomorišca i Svetomira Lazića, kao i zbirke primenjene grafike, medalja, značaka, predmeta namenjenih kućnoj upotrebi i odevanju. Zahvaljujući posleratnom procvatu primenjene umetnosti, kome je aktivno doprinosio i Muzej primenjene umetnosti, formirane su i reprezentativne kolekcije tapiserije, tekstila i savremenog odevanja.

Kolekcija savremene keramike formirana je 1951. godine, odmah posle osnivanja Muzeja primenjene umetnosti i obuhvata umetničku i industrijsku keramiku. Kolekcija pokazuje razvoj keramike kao materijala u periodu od sredine XX veka do danas. Među ključne kolekcije u Zbirci spada i kolekcija savremenog stakla koja kontinuirano prati razvoj umetničkog i dizajnerskog oblikovanja stakla. U Zbirci se čuvaju i  kolekcije industrijskog dizajna i nameštaja, kao i kolekcije umetničkih predmeta od metala i drveta.

Kolekcije plakata i grafičkog dizajna, ilustracije i opreme knjige, stripa, karikature i fotografije u periodu od 1945. sadrže bogatu i raznovrsnu zbirku predmeta. Posebno vrednu celinu čini kolekcija plakata u okviru koje se nalazi više od šest hiljada predmeta. U okviru ove kolekcije značajno mesto zauzima fundus savremenog poljskog plakata, koja predstavlja jednu sveobuhvatnu i vrednu zbirku radova savremenog poljskog grafičkog dizajna. Zaseban deo kolekcije plakata i grafičkog dizajna čine legati grafičkih dizajnera i ilustratora Đorđa Milanovića i Dragoslava Stojanovića Sipa.

Kustosi zbirke:
mr Bojana Popović, muzejska savetnica
Jelena Popović, viša kustoskinja
Slobodan Jovanović, viši kustos

Iz kolekcije Prokleta Jerina

Aleksandar Joksimović, 1969, (fotografija: Toni Kent (Tony Kent) za francusko izdanje magazina Elle)
MPU inv. br. 24086/1

Nacrt za plakat za umetnički bal 1002. noć

Dušan Janković, Beograd, 1923.
MPU inv. br. 18368

Ukrasni tanjir Žena sa pticom i vazom sa cvećem

Dušan Jovanović Đukin, Pariz, 1929/1930.
MPU inv. br. 24324

Plakat za film Treći čovek

Aleksandar Gojković, Beograd, 1956.
MPU inv. br. 5724

Stolica tipa Sultanija

Zavod primenjenih umetnosti NR Srbije, Beograd, 1958.
MPU inv. br. 3826

Servis za liker, tip Stolovača

Veselko Zorić, Srpska fabrika stakla, Paraćin, 1960.
MPU inv. br. 4132

Večito kretanje

Ivan Tabaković, SFR Jugoslavija, Beograd, 1966.
MPU inv.br. 9433

Plakat za predstavu Kosa

Vladislav Lalicki, Beograd, 1970.
MPU inv. br. 7742

Ilustracija za knjigu Nevidljiva ptica

Dušan Petričić, Beograd, 1974.
MPU inv. br. 9666

Kriške, prototip iz serije pod nazivom Porculan u funkciji rada i odmora

Ljubinko Jovanović, Fabrika porcelana Zaječar , SFR Jugoslavija, 1978–1979.
MPU inv. br. 18906

Promena stanja jednaka je kvantnoj hipotezi o teoremi besmisla ili iz albuma gospođe A

Olivera Ninčić, Beograd 1988.
MPU inv. br. 18630

Strip-tabla Bič Božji (Le Fléau des dieux)

Aleksa Gajić, Beograd, 2000–2005.
MPU inv. br. 22498