Jednom sam Jovanki rekao: „Eto, nisam nikad bio ni član Partije…“ (3)

- u h