Otvara se jubilarni pedeseti dečiji oktobarski salon

- u h