TEKSTIL I KOSTIM

U Zbirci tekstila i kostima čuvaju se predmeti nastali u širokom vremenskom rasponu, od IV veka naše ere sve do prvih decenija XX veka. Među ključne kolekcije tekstila spadaju kolekcija koptskih tkanina, kolekcija evropske tapiserije i kolekcija pirotskih ćilima. Značajna je kolekcija kopija ornamenata sa fresaka iz crkava i manastira u Srbiji i regionu. U Zbirci se čuva ohridska vezena ikona Bogorodice sa Hristom iz XIV veka, kao i nekoliko slika na tekstilu pionira jugoslovenskog dizajna Dragutina Inkiostrija Medenjaka nastalih oko 1910. godine. Posebno je atraktivna kolekcija mode i modnih detalja čiju osnovu čine predmeti iz korpusa građanskog odevanja u Srbiji, Vojvodini i na Kosovu i Metohiji tokom XIX i u prvim decenijama XX veka.

Kustos zbirke: Draginja Maskareli, muzejska savetnica.

Venčana haljina

krojački salon Berte Alkalaj, Kraljevina Srbija, Beograd, 1911.
MPU inv. br. 22891

Tkanina

Egipat, Kopti, V ili VI vek
MPU inv. br. 5437

Ornament s odeće sv. Georgija

Manastir Žiča, Spasova crkva (južni paraklis), početak XIV veka (original), (kopirao Milovan Arsić)
MPU TC k.z. 319

Vezena ikona Bogorodice sa Hristom

Ohrid, XIV vek
MPU inv. br. 5188

Tapiserija sa scenom lova

Flandrija, kraj XVI – početak XVII veka
MPU inv. br. 908

Tepeluk i bareš

Srbija, druga polovina XIX veka
MPU inv. br. 950 i 1888

Bindali haljina

Osmansko carstvo, Istanbul?, kraj XIX veka, (nošena u Mušutištu)
MPU inv. br. 5386

Večernja haljina

Modna kuća Redfern (Redfern), Francuska, Pariz, 1909.
MPU inv. br. 22702

Cipele

Zapadna ili Srednja Evropa, oko 1910, (oznaka prodavca: Savčić i Nikolić, Beograd) MPU inv. br. 23928

Ćilim – draper sa motivom vraško koleno

Kraljevina SHS, Pirot, oko 1925
MPU inv. br. 24212