Бојана Поповић

БИБЛИОГРАФИЈА ЗБОРНИКА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ (1955-1987)
BIBLIOGRAPHY OF THE JOURNAL OF THE MUSEUM OF APPLIED ART (1955-1987)

Зборник 1/2005 (Музеј примењене уметности), страна 155-193

УДК:
014.3

Овде можете преузети PDF чланка (477 KB)