МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

САН О ГРАДУ: МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО УРЕЂЕЊЕ БЕОГРАДА 1921–1922.
Злата Вуксановић Мацура, Орион арт, Београд, 2015.

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 65-66

Категорија чланка: приказ

УДК:
711.4(497.11)"1921/1922"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (548 KB)