ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
Музеј примењене уметности, Београд
jelena.popovic@mpu.rs

Међународни пројекат Керамика и њене димензије, 2014–2018.
ИЗЛОЖБА КЕРАМИКА У КУЛТУРИ ЖИВЉЕЊА ЕВРОПЕ ОД БАРОКА ДО ДАНАС
Београд, Музеј примењене уметности, 19. мај – 27. јун 2015.

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 71-73

Категорија чланка: приказ

УДК:
738:069.9(497.11)"2015"(049.32)
738.03(4)

Овде можете преузети PDF чланка (572 KB)