ВЛАДИМИР СИМИЋ
Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за историју уметности, Србија
vmsimic@f.bg.ac.rs

МОДЕРНО ДЕТЕ И ДЕТИЊСТВО: модели фотографске репрезентације детета
Миланка Тодић, Београд: Службени гласник, 2015.

Зборник 12/2016 (Музеј примењене уметности), страна 75-76

Категорија чланка: приказ

УДК:
77.041.5-053.2(497.1)(049.32)
316.77:77.04(091)(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (156 KB)