ЈЕЛЕНА ПЕРАЋ
Музеј примењене уметности, Београд, Србија
jelena.perac@mpu.rs

ИЗЛОЖБА СВЕТ СРПСКЕ РУКОПИСНЕ КЊИГЕ (XII–XVII век)
Београд, Галерија Српске академије наука и уметности, 23. август – 30. септембар 2016.

Зборник 12/2016 (Музеј примењене уметности), страна 79-80

Категорија чланка: приказ

УДК:
091:096.9(497.11)"2016"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (209 KB)