МИЛИЦА ЦУКИЋ
Музеј примењене уметности, Београд, Србија
milica.cukic@mpu.rs

ИЗЛОЖБА ДОДИР СТАКЛА
Београд, Музеј примењене уметности, 9. фебруар – 15. март 2017.

Зборник 13/2017 (Музеј примењене уметности), страна 87-89

Категорија чланка: приказ

УДК:
748:069.9(497.11)"2017"(049.32)
7.05:661.1(48("19/20

Овде можете преузети PDF чланка (533 KB)