ДАНИЕЛ КОВАЧ
Независни аутор, Београд, Србија
danlikov@hotmail.com

ИЗЛОЖБА НЕНЕ СКОКО СНЕЖАНЕ ДАМА И ЈЕДНОРОГ / МОЈА ПРИЧА
(Салон Музеја примењене уметности)
Београд, Музеј примењене уметности, 7 – 28. септембар 2017.

Зборник 13/2017 (Музеј примењене уметности), страна 97-99

Категорија чланка: критика

УДК:
7.038.54/.55:069.9(497.11)"2017"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (886 KB)