МИЛАНКА ТОДИЋ
Универзитет уметности, Факултет примењених уметности, Београд, Србија
milanka.todic@fpu.bg.ac.rs

МАРИЈА ДРАГОЈЛОВИЋ: ретро поглед на породични архив слика
MARIJA DRAGOJLOVIĆ: a Retro-View on a Family Photo Archive

Зборник 13/2017 (Музеј примењене уметности), страна 41-47

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
7.038.6:77.03
7.071.1 Драгојловић М.

Апстракт:
Марија Драгојловић, уметница која са сваким новим уметничким пројектом преиспитује границе слике, указала је на могућности синтезе два различита визуелна језика: аналогне фотографије и цртежа. У циклусима слика Носталгија (2005) и Фрагменти времена (2015), она је компликованим поступцима апропријације, на темељу старих фотографија и популарних „морских“ разгледница, изградила своје монументалне профане породичне иконе. На њима се сцене фотографисане у прошлости претапају у садашњост и клизе ка будућности зато што се првобитни траг са црно-беле породичне фотографије преводи, након интервенције уметнице, у мултимедијални артефакт. У овом раду се дискутује о производњи значења која настају превођењем породичних фотографија у монументалне бојене цртеже, али и о процесу пресељавања слика из контекста приватности у јавни простор галерија и музеја.

Кључне речи:
Марија Драгојловић, фотографија, слика, породични архив слика, постмодерна, меморија

Summary:
According to the manuals for the safeguarding of archival materials, the primary task of all guardians of family photo archives is to provide at least three copies for selected images and to place them in different places. Marija Dragojlović fully complies with this instruction. Therefore, she had her old family photos rephotographed by the master of modern photography, Vlada Popović. The rephotographing process was carried out as a retro-technique, as an analogue photography procedure in a period marked by the dominance of digital images. Meticulous interventions using colour pencils in the final stage of "refurbishing", or retouching, shape the coloured structure of the final image, which far outstrips the format of photo albums and private histories in pictures.

This is, in brief, the procedure used in creating Marija Dargojlović's paintings from the series Nostalgia and Fragments of Time, exhibited in galleries and museums in Novi Sad, Subotica, Belgrade and Banja Luka in 2015 and 2016. The above-mentioned multimedia works should be seen as artefacts and relics of a family history, transferred to the repository of postmodern art after these interventions. The retro-perspective and empathy for the family photo archive, extended to the public space of galleries and museums, endowed the painting workshop of Marija Dragojlović not only with retro-techniques, such as retouching, rephotographing and enlarging analogue photographs, but also with an intention to shape a new visual format: a profane family icon.

Овде можете преузети PDF чланка (916 KB)