БРАНИСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ
Завичајни музеј Јагодина, Србија
bracvet@gmail.com

ПОВЕЗ ЕСНАФСКЕ КЊИГЕ ИЛИ ЛУКСУЗНИ СПОМЕН АЛБУМ? Прилог изучавању уникатног књиговештва
A GUILD BOOK COVER OR A LUXURIOUS MEMORIAL ALBUM? Contribution to the Study of Luxury Bookbinding

Зборник 13/2017 (Музеј примењене уметности), страна 62-70

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
74.071.1 Моржањи Ј.
069.51:74(497.11)

Апстракт:
У чланку се обрађује музејски предмет који се дуго сматрао Еснафском књигом за варош Јагодину. Реч је о богато опремљеном повезу од штављене коже, позлаћеног оквира од месинга изведеног у ливу и перфорацији, са украсима од вишебојне пасте у емајлу и четири кружна медаљона са минијатурама у акварелу. На горњој корици је картуш са трословним монограмом и лентом са угравираним годинама 1874–1896. Након анализе предмет се указао у новом светлу: након што су откривене легенде на немачком језику на полеђини минијатура, постала је јаснија иконографија медаљона, док је уочавање аналогија у групи спомен албума дариваних члановима друштвене елите помогло приликом утврђивања идентитета аутора повеза: био је то Јожеф Моржањи (József Morzsányi), један од водећих будим- пештанских дизајнера, књиговезаца и медаљера у периоду од 1870. године до позних тридесетих година XX века.

Кључне речи:
повез, књиговештво, албум, минијатура, Јожеф Моржањи (József Morzsányi)

Summary:
The paper deals with an object long considered to be a guild book of the town of Jagodina; it is kept in the Regional Museum in Jagodina. It has the form of a luxurious leather binding framed in gilt brass with cast and pierced ornaments, additionally adorned with floral designs in multicolored enamel paste and four medallions in the corners with miniatures painted in watercolour. The central position on the front cover is occupied by an elaborate cartouche containing a monogram with three letters “PJC“ in blue, white and red. Below the letters, there is a metal ribbon engraved with the years 1874–1896.

The thorough analysis of the object has brought to light new data. The discovery of legends in German, inscribed on the background of all four miniatures, has made it possible to explain the miniature scenes in medallions; they represent Commerce (Handel), Banking (Bankhaus), Accounting (Buchhaltung, Beamte), and Industry (Industrie). During the research, close analogies were found in a group of bindings designed as decorative albums in the collections of the Austrian National Library in Vienna, the Museum of Applied Art in Budapest, and the Museum of Vojvodina in Novi Sad. The analogies have enabled the author of the article to identify the luxurious binding as a memorial album made as a gift to an unidentified owner of the monogram and to establish the identity of the craftsman who made it. It was József Morzsányi, the leading bookbinder and medalist in Budapest, active from 1870 until the late 1930s. The author also argues that the painter of the miniatures may have been Ernst August Krahl (1858–1926), a German painter who resided in Vienna, but was comissioned to design a throne chair for the Hungarian Millenial Exposition in 1896, the very year the album in the Jagodina museum is dated to.

Овде можете преузети PDF чланка (1.1 MB)