МАРИЈАНА ПЕТРОВИЋ
Музеј примењене уметности, Београд, Србија
marijana.petrovic@mpu.rs

БИБЛИОГРАФИЈА ДОБРИЛЕ СТОЈАНОВИЋ (1925–2018)

Зборник 15/2019 (Музеј примењене уметности), страна 74-81

УДК:
012 Стојановић Д.
016:929 Стојановић Д.

Апстракт:
У раду је дат попис радова Добриле Стојановић, историчарке уметности која је радни век провела у Музеју примењене уметности у Београду, од његовог оснивања, посветивши се, углавном, проучавању текстила, костима, црквеног уметничког веза, таписерије и ћилима. Рад у новооснованој културној институцији после Другог светског рата захтевао је велико ангажовање на сакупљању, пописивању и обрађивању културне баштине. Добрила Стојановић је својим радовима оставила значајан траг у историји примењене уметности у домаћој и страној јавности.

Кључне речи:
библиографија, Добрила Стојановић, текстил, костим, мода, црквени уметнички вез, црквена одећа, црквени текстил, таписерија, теписи, ћилими

Овде можете преузети PDF чланка (382 KB)