ТАЊА ДЕВЕТАК
Универзитет Приморска, Факултет за дизајн, Трзин, Словенија
tanja.devetak@fd.si

ART INFLUENCE ON SLOVENIAN FASHION
УТИЦАЈ УМЕТНОСТИ НА СЛОВЕНАЧКУ МОДУ

Зборник 16/2020 (Музеј примењене уметности), страна 74-80

Категорија чланка: стручни рад

УДК:
7.05(497.4)˝19˝
7.05.071.1(497.4)

Abstract:
Art in Slovenia is associated with fashion through four different synergies: art as a source of inspiration for the development of fashion collections, artists being actively involved in the development of fashion collections, fashion designers acting simultaneously as costume designers, and fashion as an art object. The research paper examines the examples of inclusion of painters in the Slovenian fashion industry (in the 1970s, Janez Bernik, Andrej Jemec and Jože HorvatJaki for the textile and clothing factories Prebold and Gorenjska oblačila, and in 1987, Klaudij Tutta for Ideal in Nova Gorica). After the dominance of the clothing industry in the establishment of the Slovenian fashion identity in the early 1980s, an alternative subcultural artistic expression emerged from the understanding of fashion and fashionable. In the early 1980s, fashion emerged as an art object and the authors, like Ema Kugler, Alan Hranitelj, the Linije Sile group (Mojca Pungerčar, Lidija Bernik and other) and Ksenija Baraga, started experimenting. They created clothing forms that transcended the boundaries between fashion and art, fashion and dress, dress and body representation. Their work cannot be directly related to fashion if we define fashion as a generally accepted style of clothing at a particular time. However, if we define fashion as a cultural phenomenon of the embodiment of identity, then the influence of these authors is undoubtedly recognisable. In the early 1990s, their influence transformed into the design expression of fashion designers who formed their own fashion brands and influenced the establishment of a Slovenian fashion identity.

Key words:
Slovenian fashion, art object, costume design, fashion exhibition, art

Резиме:
У Словенији је веза између моде и уметности остварена кроз четири различите синергије: уметност као извор инспирације за колекције модних дизајнера, уметнике који активно учествују у развоју модних колекција, одећу и/или моду као уметнички предмет, и модне дизајнере који истовремено раде и као костимографи.

Током друге половине XX века, словеначка одевна индустрија је из малих предузећа прерасла у важан фактор у привреди земље. Паралелно са развојем својих производних капацитета, фирме су развијале и модни дизајн који је имао значајан утицај на словеначку моду. Поред моћног модног дизајна, словеначка одевна индустрија је била свесна важности укључивања разноликих креативних активности у сам процес стварања колекција. Тако је почетком 1970-их, фирма Преболд позвала три словеначка сликара – Андреја Јемеца, Јанеза Берника и Јожета Хорвата – да дизајнирају узорке текстила. Рикард Гумзеј је касније од овог материјала дизајнирао одећу за фирму Горењска облачила. Неколико година касније, 1987. године, сликар Клавдиј Тута је сарађивао са фирмом Идеал из Нове Горице и њиховом дизајнерком Видом Слокар на развоју јединствене колекције. Промене у друштвеном контексту крајем 1980-их, на које одевна индустрија није реаговала, довеле су до појаве стваралаца који су испитивали уметнички израз у медијуму одеће. Алан Хранитељ, Ема Куглер, група аутора Линије силе, Мојца Пунгерчар, Лидија Берник, Ксенија Барага и други стварали су одевне форме које су превазилазиле строга функционална и производна ограничења у односу одеће, моде и тела. Одевне форме су тако ушле у поље костимографије, перформанса и уметничких предмета. Рад ових аутора с краја 1980-их и почетка 1990-их огледао се у раду независних модних дизајнера, који су се појавили као паралелни актери у словеначком модном простору.

Овде можете преузети PDF чланка (455 KB)