ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, Србија
jnikolic82@gmail.com

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА ОСЛИКАНЕ, САЧУВАНЕ И МЕТАФОРИЧНЕ ОДЕЋЕ НА ПРИМЕРУ КНЕЗА ЛАЗАРА И ВЛАШКОГ ВОЈВОДЕ ЊАГОЈА БАСАРАБЕ
CORRESPONDENCE BETWEEN PAINTED, PRESERVED AND METAPHORICAL CLOTHES ON THE EXAMPLE OF PRINCE LAZAR AND WALLACHIAN PRINCE NEAGOE BASARAB

Зборник 16/2020 (Музеј примењене уметности), страна 9-18

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
75.052(497.11)˝13/15˝
391(497.11)˝13/15˝

Апстракт:
Овај чланак биће посвећен анализи визуелног представљања репрезентације српског кнеза Лазара Хребељановића (1371–1389) и влашког војводе Њагоја Басарабе (1512–1521) у њиховим задужбинама, тј. на њиховим ктиторским портретима у Цркви Вазнесења Христовог манастира Раванице и Цркви Успења Богородице манастира Куртеа де Арђеш. Поред њих, биће поменути и други ликови који са њима представљају визуелно реторичку целину, а акценат ће бити стављен на њихову осликану одежду као саставни део портрета и уједно маркер њиховог идентитета, користећи нове приступе сагледавања текстила и његових симболичних значења, који показују утицај текстилних уметности, техника и важност примењивости текстилних метафора у поступку личне и колективне репрезентације. Притом ће посебно бити размотрени орнаментални мотиви, њихово значење, као и амблематика, и компаративно ће бити стављени у однос са мотивима на сачуваној одежди. Размотрићемо и духовну метафоричну одећу сагласно Посланици Колошанима Светог апостола Павла (Кол 3, 10–14) и другим библијским стиховима. Студије визуелне културе и познавање „вербалне слике” допринеће разумевању слике и поступка приближавања невидљивог света идеја и идеалних узора путем онога што је јасно и видљиво приказано. У нашем случају тај невидљиви свет идеја је заправо метафорична одећа чија је крајња инстанца бити одевен у бесмртност, остварити брак душе човечје с Христом и досећи идентитет спасења. Напред наведено отвара могућност да се покрене питање кореспонденције визуелне осликане одежде, сачуване и духовне – метафоричне одеће, што је и крајњи циљ овога чланка,из чега проистиче и закључак.

Кључне речи:
визуелно, идентитет, кореспонденција, метафорична одећа, репрезентација

Summary:
This paper is a contribution to the consideration of the role of rulers' clothes (textiles and textile metaphors) in the processes of cross-cultural transfer on the example of the Serbian prince Lazar Hrebeljanović (1371–1389) and the Wallachian prince Neagoe Basarab (1512–1521).

The transfer occurs within the cultural dynamics of religions and visual culture in the territory of the medieval Serbia and the principality of Wallachia, as parts of the extended Mediterranean world, in the first half of the 16th century. The interaction between the three dominant religions – Christianity, Islam and Judaism, during the ambitious Ottoman conquest and the great waves of migration are what constructs the visual identity of this region. Therefore, this paper is a contribution to the understanding of the social changes that can be perceived in the circulation of textiles (clothes), or rather in the correspondence between painted, preserved and metaphorical clothes.

Овде можете преузети PDF чланка (466 KB)