ГОРДАНА КРСТИЋ ФАЈ (GORDANA KRSTIĆ-FAYE)
Независни истраживач, Париз, Француска; Београд, Србија
gordana70@yahoo.com

ФОТОГРАФИЈЕ И СЛИКАНИ ПОРТРЕТИ СРПСКОГ КНЕЗА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА ИЗ ПАРИСКОГ АТЕЉЕА ФЕЛИКСА НАДАРА
PHOTOGRAPHS AND PAINTED PORTRAITS OF SERBIAN PRINCE MILAN OBRENOVIĆ BY FELIX NADAR STUDIO IN PARIS

Зборник 16/2020 (Музеј примењене уметности), страна 57-65

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
75.041.5(44)˝1874˝
77.04(44)˝1873˝
321.61:929 ОбреновићА.(093.2)

Апстракт:
У раду сe анализирају две серије фотографија (1873) и сликани портрети Милана Обреновића (1874) из париског атељеа Феликса Надара (Gaspard-Félix Tournachon Nadar), као и писмо које му је кнез написао 8. марта 1874. године, поводом завршетка и преузимања сликаних портрета. Фотографије деветнаестогодишњег српског кнеза приказују у униформи и грађанском оделу, у полупрофилу или анфас. Две серије фотографија и писмо чувају се у заоставштини атељеа Надар (Аtelier Nadar) у Паризу (BnF, MAP), а неколико фотографија у медаљонима и у појединим музејима у Србији. Репрезентативни портрети сликани уљем на платну су међу најранијим сликаним представама Милана Обреновића из времена његове самосталне владавине и власништво су музејâ у Србији и Црној Гори. Закључује се да су фотографије снимљене током прве кнежеве званичне посете Паризу, убрзо по отпочињању самосталне владавине, и да су портрети сликани по узору на једну од њих, до марта 1874. године. Може се претпоставити да су дело Адријена Турнашона (Adrien Alban Tournachon), млађег брата Феликса Надара.

Кључне речи:
Милан Обреновић, Феликс Надар, Адријен Турнашон, портрет, фотографија

Summary:
Serbian prince and future king Milan Obrenović (1854-1901) took over the throne in 1872. The following year, he officially visited Paris (8th September – 22nd October, 1873) and, during this stay, he was photographed in famous Nadar Studio. These photographs were later produced for the Nadar Studio albums, and are currently preserved in Paris (National Library of France (BnF); MAP). Milan Obrenović is presented in half profile or frontally, in his military general's uniform, or in elegant clothes. Photographs are rectangular or medallionshaped. Their formats are of card of visite or carte for album. Four of these photographs are also kept in four museums in Serbia. Two of them are dated: Paris 1873. Nadar Studio also produced representative portraits of prince Milan, painted in oil on canvas and modelled on one of the above-mentioned photographs from 1873. The portraits were completed by the 8th of March 1874, when prince Milan wrote a letter to Felix Nadar regarding their handover. He asked Nadar to offer two of these portraits: one to the prince's mother, and the other one to Marquis du Lau d'Allemans. The letter is kept at the Manuscript Collection of the National Library of France (BnF), in Paris. Today, two of these portraits are owned by two museums in Serbia: the National Museum in Belgrade and the Military Museum in Belgrade, while the third one is owned by the National Museum of Montenegro, in Cetinje. The painted portraits present a three-quarter figure of the standing prince, wearing his military general's uniform, with his face in half profile. The inscription: Ateliers Nadar Paris 1874 is written at the bottom right corner. It can be assumed that the author of the painted portraits is Adrien Alban Tournachon, Felix Nadar's younger brother. In that case, these portraits represent rarely preserved artworks of the artist, whose oeuvre is yet to be discovered and valorised.

Овде можете преузети PDF чланка (339 KB)