ВЛАДАНА КОСИЋ
Независна истраживачица, Београд, Србија
vladanas@gmail.com

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ У СУСРЕТ СТОГОДИШЊИЦИ РОЂЕЊА РЕДИТЕЉА ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА, ГРАДСКИ МУЗЕЈ ЕРЕМИТАНИ У ПАДОВИ: Фелини: кроз прошлост, садашњост и будућност

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 121-123

Категорија чланка: приказ

УДК:
791:069.9(450)"2020"(049.32)
791.071.1 Фелини Ф.
COBISS.SR-ID 54055945

Овде можете преузети PDF чланка (108 KB)