СТЕВАН МАРТИНОВИЋ
Народни музеј у Смедеревској Паланци, Србија
stevanamartinovic@nmsp.rs

ПРОБЛЕМ МУЗЕАЛИЗАЦИЈЕ БОГОСЛУЖБЕНИХ И РИЗНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
THE PROBLEM OF THE MUSEALIZATION OF RELIGIOUS AND TREASURY OBJECTS

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 74-82

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
069:271.222(497.11)

Апстракт:
У раду се анализирају процеси музеализације сакралног/хришћанског наслеђа. Настали као променa места чувања и контекста предмета – од примарног/црквеног до музеолошког/ музејског – они су обележили историјску и концептуалну дихотомију у начину разумевања баштине: од религијске до културне. Институционални оквири у којима се ови процеси одигравају смештени су између манастирске ризнице као примера црквеног тезауруса, с једне, и музеја као савременог модела обликовања јавног памћења, с друге стране. Да ли музеализација на оваквим примерима претпоставља нужну дефункционализацију и можемо ли данас говорити о музеологији религије као дисциплинарном и теоријском оквиру овде постављеног проблема, неке су од хипотеза које ће у раду бити разматране. Такође, на примеру ризница манастира Хиландара показаће се како примарни и музеолошки контексти „опстају”, творећи данас „употребне” и „уметничке” ризнице.

Кључне речи:
музеализација, музеј, музеологија религије, ризница, црква

Summary:
This paper tries to problematize the issue of the musealization of sacral heritage starting from the assumption that an undefined and insufficiently applied theory on one hand, and an insufficiently known practice within the monastery on the other, represent two dependent albeit often completely different fields. Their further affirmation and coherent use in science would contribute to a clear and unambiguous positioning of such topics within the studies of museology, especially in the realms of the Orthodox Christian tradition. This paper shows an example how in situ musealization has its own laws which often change the optics of museology in a general sense and create new forms of a modern thesaurus.

Translated by the author

Овде можете преузети PDF чланка (122 KB)