АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ-AULT
историчар уметности, Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације, Београд

Осврт са поводом
ОРИГИНАЛ И КОПИЈА: стратегије техничке заштите културних добара и одрживог развоја на примеру уметничких дела италијанске ренесансе

Зборник 9/2013 (Музеј примењене уметности), страна 146-149

УДК:
73/76.034(450):069.5(497.113)"2013"](049.32)
ИД 203985164

Овде можете преузети PDF чланка (182 KB)