Центар за архитектуру МПУ

Музеј примењене уметности је институција од националног значаја која је надлежна у пољу архитектуре за територију Републике Србије.

Поред Збирке архитектуре и урбанизма којој је примарни циљ чување и заштита историјске грађе, Музеј је покренуо Центар за архитектуру и урбанизам са циљем да се бави савременим токовима ахитектуре и урбанизма.

Фокусирајући се на савремено доба Центар има за циљ да подстиче истраживање и промовисање савремних токова у арахитектонском и урбанистичком обликовању, организује предавања и резиденцијалне програме.

У циљу повезивања активира размену, међумузејску, међусекторску и међународну сарадњу, иницира и организује традиционалну годишњу манифестацију Салон архитектуре, гостујуће изложбе и пропратне програме.