ОДСЕК ЦЕНТРАЛНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Одсек воде: Миољуб Кушић, кустос и Ивана Милинковић, кустоскиња

Одсек централне документације формиран је 1964. године, а до тада је био у саставу Библиотеке.

Одсек централне документације прикупља, евидентира и обрађује, по принципима стручне музејске документације и архивистике, све документарне и илустративне податке о музејским предметима. Тиме омогућава документарни преглед свих предмета који се налазе у фонду Музеја примењене уметности, компаративни преглед споменика са терена и целог статичког, штампаног и аудио-визуелног материјала о стручном раду и активностима ове установе.

Документација се сакупља ради заштите музејског материјала, његове аналитичке обраде и многоструког информисања заинтересованих стручњака и посетилаца.

Сва наведена документација централног је карактера – обједињена је и сконцентрисана у једном одсеку.

Према садржају и систему обраде, Одсек централне документације МПУ дели се на следеће збирке:

  • Збирка централног инвентара
  • Збирка фототеке
  • Збирка хемеротеке
  • Збирка стручног архива