Центар за дизајн МПУ

Музеј примењене уметности је институција од националног значаја која је надлежна у пољу дизајна за територију Републике Србије.

Поред Збирке савремене примењене уметности и дизајна, састављене из више делова,  којој је примарни циљ чување и заштита историсјке грађе, као и реализација Салона савремене примењене уметнсоти, Музеј је покренуо посебан Центар за дизајн.

Пратећи савремене токове примењене уметности и све шире распростањену улогу дизајна, циљ Центра јесте да прати, истражује и промовише савремени дизајн. Са акцентом на аутентичности израза и пажљивим одабиром материјала, бави се подстицањем дизајна у савременој уметности.