Центар за младе МПУ

Музеј примењене уметности је институција од националног значаја која је надлежна у примењеним уметностима за територију Републике Србије.

Негујући традицију и спајајући временске токове, велику пажњу посвећује младим генерацијама на више нивоа. Имајући у виду да свако време носи посебности неких нових токова, Центар за младе обраћа се студентима основних, мастер и докторских студија са територије Републиек Србије позивајући их на размену идеја и потреба. Свесни потреба за разменом знања и образовања, посебно после завршених студија када се млади уводе у праксу, Центар нуди бројне могућности у стицању пракси.

Подстичући волонтерски рад, затим програме стручних пракси, Центар се бави организацијом разговора, предавања, размене, савтодавним услугама, истраживањима савремених токова, повремених изложби. Центар има за циљ да окупља младе са територије Републике Србије и подстиче међународну и међусекторсу сарадњу. Један од примера је сада већ традиционална сарадња са студентском организацијом ПРЕ САЛОНА, затим са Факултетом примењених уметности у Београду и слично.