Центар за моду МПУ

Музеј примењене уметности је институција од националног значаја која је надлежна у пољу модног дизајна за територију Републике Србије.

Поред Збирке за текстил и костим и Збирке савремене примењене уметности и дизајна, којима је примарни циљ чување и заштита историсјке грађе, Музеј је покренуо Центар за моду који има за циљ да прати, истражује и промивише савремени дизајн.

Са фокусом на очување занатства и ручносг рада, Центар подстиче међумузејску, међусекторску и међународну сарадњу у пољу моде. Бави се организацијом изложби у оквиру Салона савремене примењене уметности.

У складу са светским токовима моде и све већем присуству моде унутар музејских кустоских пракси, Центар подстиче изложбену делатност одабраних савремених аутора, затим бави се организацијом Pop up изложби, предавања, стручних скупова. Промовишуђи аутенстичност, један од основних циљева јесте подстицање сарадње и размене.