Прашко квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2019 – Марко Милић

LUMI

Marko Milić

LUMI

Marko Milić

01 Ime autora / podnosilac prijave:

Marko Milić

02 Uloga/kategorija:

Upotreba medija u dizajnu scene

03 Naziv projekta:

LUMI

04 Opis (do 50 reči):

Izvođač i autor, Marko Milić, istražuje kako traumatični događaji oblikuju našu sposobnost da posmatramo svet oko nas. LUMI služi kao katalizator tendencije da sopstvene traume projektujemo na sve što vidimo.

„Posmatračima je dosta teško da budu svedoci bola. Stoga, treba li uopšte da čudi što sami traumirani pojedinci ne mogu da podnesu sećanje na traumu i što često pribegavaju korišćenju droga, alkohola i samopovređivanju kako bi sprečili pristup svom nepodnošljivom saznanju?“ – Besel van der Kolk: Telo pamti. Mozak, um i telo u lečenju traume, 2015.

05 Impresum (produkcija, mesto, godina, ostatak autorskog tima):

StanicaServis za savremeni ples (Beograd), Schloss Solitude (Štutgart, Nemačka), Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, 2016; izvođači: Marko Milić, Predrag Mladenović, u saradnji sa Marselom Švaldom (Marcel Schwald), Andrejom Široki, Kanom Baltadžijem (Kaan Baltaci), Leifom Presonom (Leif Persson), Milicom Urić, Anom Dubljević, Jelenom Vuksanović;  muzika: Dejvid Morou (David Morrow); animacija: Milisav Banković

06 Fotografija:

Marko Milić

07 Biografija (do 100 reči):

Marko Milić je rođen 1981. godine u Srbiji. Od 1996. učestvuje u radionicama Centra za kulturu „Stari grad“, a od 2002. započinje rad pod uticajem nezavisnih pozorišta iz Beograda. Najzapaženije radove (SERIJE, anymore, Kejv, Fizički Doživljaj Zadovoljstva i LUMI), prikazuje na festivalima kao što su ImpulsTanz u Beču; TanzImAugust u Berlinu; Perforacije u Dubrovniku i Zagrebu; FIDQU u Monetevideu; Festival koreografskih minijatura u Beogradu; Kondenz u Beogradu; Il faut brûler pour briller u Luksemburgu; CoFestival u Ljubljani. Jedan je od osnivača Stanice – Servisa za savremeni ples, u kojoj sarađuje sa umetnicima i kulturnim radnicima na unapređivanju savremenog plesa i izvođačkih umetnosti u Srbiji.