Прашко квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2019 – Urbanium (2) – Центар за истраживања и одрживи развој у архитектури и урбанизму

Prostorno-umetnička intervencija Prostorne recepture

Autorski tim: Natalija Bogdanović, Marija Simović, Aleksa Đurić, Petar Simović, Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić

Prostorno-umetnička intervencija Prostorne recepture

Autorski tim: Natalija Bogdanović, Marija Simović, Aleksa Đurić, Petar Simović, Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić

Prostorno-umetnička intervencija Prostorne recepture

Autorski tim: Natalija Bogdanović, Marija Simović, Aleksa Đurić, Petar Simović, Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić

01 Ime autora / podnosilac prijave:

Autorski tim: Natalija Bogdanović, Marija Simović, Aleksa Đurić, Petar Simović, Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić

02 Kategorija:

Intervencija u javnom prostoru

03 Naziv projekta:

Prostorno-umetnička intervencija Prostorne recepture

04 Opis (do 50 reči):

Gradski park i Spomen-park „Šumarice“ dele tematski okvir sećanja na Drugi svetski rat kao povezujućeg narativa jugoslovenskog društva. Upisivanjem citata pesme Krvava bajka Desanke Maksimović u rad intervencija postaje omaž stradalima. Konceptom predložena parcelacija dugačke transferzale (na svakih stotinu koraka, crvena linija i par stubića), otvorila je mogućnost različitog programiranja.

05 Impresum (produkcija, mesto, godina, ostatak autorskog tima):

Produkcija: udruženje Urbanium – Centar za istraživanje i održivi razvoj arhitekture i urbanizma, Dani arhitekture u Kragujevcu, 2018.

06 Fotografija:

Ilustracija 01: Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić
Fotografija 02/03: Jovan Vukomanović

07 Biografija (do 100 reči):

Autorski tim čine članovi kragujevačkog strukovnog udruženja Urbanium (Natalija Bogdanović, Marija Simović, Aleksa Đurić, Petar Simović) i autori rada Prostorne recepture, pripremljenog za Konkurs za konceptualne postavke intervencija na javnim prostorima Kragujevca – O javnim prostorima ispočetka (Tihomir Dičić, Fedor Jurić, Bogdan Đokić), i realizovanog tokom Dana arhitekture.

Urbanium čini tim arhitekata koji se arhitekturom bave sa različitih stanovišta – iz ugla arhitektonske prakse, projektantske produkcije, edukacije u institucijama visokog obrazovanja, a koji arhitekturu tretiraju i kao aktivističku praksu. Dičić, Jurić i Đokić su diplomirane arhitekte čija praksa pokriva širok spekatar delatnosti, od rada u arhitektonskim biroima, preko izlagačke prakse i učešća na konkursima, do publikacija, grafike i ilustracije.