AKVIZICIJE

Od svoga osnivanja 1950. godine Muzej primenjene umetnosti sistematski i kontinuirano sakuplja predmete iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna.

Ukoliko želite da poklonite ili ponudite predmet Muzeju na otkup, molimo Vas da pošaljete fotografiju i raspoložive informacije o predmetu na elektronsku adresu nabavka.predmeta@mpu.rs. Komisija za nabavku muzejskih predmeta razmotriće Vašu ponudu i obavestiti Vas o mogućnostima i uslovima za prijem poklona ili otkup.

Molimo Vas da predmete ne donosite u Muzej bez prethodnog dogovora sa Komisijom putem elektronske pošte.

NAPOMENA: Muzej i muzejski stručnjaci ne vrše procene materijalne vrednosti predmeta niti izdaju sertifikate.