ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВОЛОНТЕРЕ - 46. Салон архитектуре

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВОЛОНТЕРЕ - 46. Салон архитектуре

25. март 2024.

Музеј примењене уметности расписује јавни позив за волонтере за потребе реализације традиционалне манифестације Салона архитекруре у организацији Музеја примењене уметности у Београду.46. Салона архитектуре наставља принципима сарадње и тежи свеобухватнијем прииступу посматрања и представљања кретања у архитектонском  урбанистичком обликовању различитих простора. Фокус је на сарадњи како јавног и цивилног сектора тако и међугенерацијској и међународној.

Архитектонска заједница је дефинишући сопствене архитектонске политике (коначно) добила основ за акцију успостављања механизама којима се утиче на квалитет архитектуре. Салон је прилика да се разуме дато право и усвоји могућност професије да делује, као и да се учине први кораци у примени Стратегије.

Због свог националног карактера, снажне јавне комуникације и великог домета, фокус програма Салона је на спровођењу аспеката Стратегије који се тичу места архитектуре у друштву, култури, институцијама и образовном систему, чему ће допринети и представљена искуства у примени архитектонских политика уважених гостију из Европе, истиче Савет 46. Салона архитектуре:

Пријављивање се врши електронским путем слањем основних података: име и презиме, образовна институција, студијска година, као и кратким пропратним текстом о визији волонтирања. Ова форма писма ће бити саставни део критеријума у разматрању пријава.

e-mail адреса за слање пријаваvolunteer@mpu.rs

e-mail адресе за питања:

slobodan.jovic@mpu.rs

mioljub.kusic@mpu.rs

biljana.jotic@mpu.rs