ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА РАДНА МЕСТА У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА РАДНА МЕСТА У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

29. септембар 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА РАДНА МЕСТА У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Комисија надлежна за поступак спровођења Конкурса за попуњавање слободних радних места у Музеју примењене уметности објављује одлуку да се у радни однос примају следећи кандидати:

– Никола Радосављевић – за радно место кустоса

– Марина Ракић – за радно место библиотекара

– Ивана Милинковић – за радно место документаристе

– Миле Стојков – за радно место чувара

 

У Београду, 29. септембра 2023. године

 

Чланови Конкурсне комисије:

  • Биљана Јотић, историчарка уметности (МА), кустоскиња, у својству директорке МПУ
  • Слободан Јовановић, дипл. историчар уметности, виши кустос МПУ, начелник Одељења уметничких збирки
  • Биљана Црвенковић, дипл. историчарка уметности, виша кустоскиња МПУ
  • Милан Андрић, дипл. ликовни уметник-вајар, виши конзерватор МПУ, начелник Одељења специјализованих послова
  • Миољуб Кушић, мастер историчар уметности, кустос МПУ
  • Ана Самарџић, мастер историчарка уметности, кустоскиња МПУ, секретарка редакције
  • Драгана Јовановић, дипл. правник, секретарка МПУ, начелница Служба за опште, правне и помоћно-техничке послове

ТЕКСТ У ПДФ ФОРМАТУ