ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОКУ КОНКУРСА ЗА РАДНА МЕСТА У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОКУ КОНКУРСА ЗА РАДНА МЕСТА У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

25. септембар 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОКУ КОНКУРСА ЗА РАДНА МЕСТА У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Дана 25. 09. 2023. године је заседала Конкурсна комисија, надлежна за поступак спровођења конкурса за попуњавање упражњених радних места у Музеју примењене уметности.

У периоду подношења пријава, у Музеј је благовремено стигло 48 пријава за сва четири оглашена радна места, од чега је 18 пријава за радно место кустоса, 12 за библиотекара, 12 за документаристу и 6 за чувара.

Комисија је утврдила да неблаговремених пријава није било a да у 8 пријава нису приложени сви потребни докази о испуњавању услова предвиђених конкурсом.

Комисија је једногласно донела одлуку да је у ужи круг за избор ушло 12 кандидата за радно место кустоса, 7 кандидата за радно место библиотекара, 7 за радно место документаристе и 4 кандидата за радно место чувара. Комисија је са задовољством утврдила да су се на конкурс одазвали веома квалитетни и стручни кандидати.

Коначни резултати Конкурса ће бити објављени до 5. 10.  2023. године на музејском сајту.

 

Чланови Конкурсне комисије:

  • Биљана Јотић, историчарка уметности (МА), кустоскиња, у својству директорке МПУ
  • Слободан Јовановић, дипл. историчар уметности, виши кустос МПУ, начелник Одељења уметничких збирки
  • Биљана Црвенковић, дипл. историчарка уметности, виша кустоскиња МПУ
  • Милан Андрић, дипл. ликовни уметник-вајар, виши конзерватор МПУ, начелник Одељења специјализованих послова
  • Миољуб Кушић, мастер историчар уметности, кустос МПУ
  • Ана Самарџић, мастер историчарка уметности, кустоскиња МПУ, секретарка редакције
  • Драгана Јовановић, дипл. правник, секретарка МПУ, начелница службе општих послова

ТЕКСТ У ПДФ ФОРМАТУ