Позив за волонтирање и стручну праксу

Позив за волонтирање и стручну праксу

14. септембар 2023.

ПОЗИВ ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ И СТРУЧНУ ПРАКСУ

Музеј примење уметности у Београду

позива заинтересоване волонтере за практичан рад и активно учешће у музејским активностима, у сарадњи са менторима,

на позицијама:

 

1)  Сарадник у музејској продавници Design market
2)  Сарадник у збирци
3)  Сарадник у организацији догађаја
4)  Сарадник у области односа са јавношћу
5)  Сарадник у области информационих технологија

Оваквим видом сарадње Музеј обезбеђује волонтерима обављање стручне праксе и полагање кустоског испита, за позиције 1–4.

Услови:

– за позицију 1) – завршен Факултет примењених уметности или нека од виших уметничких школа
– за позиције 2), 3) и 4) – завршен факултет из области друштвено-хуманистичких наука или уметности
– познавање енглеског језика и рада на рачунару (MS Windows, MS Office, интернет)
– спремност за савестан и поуздан рад
– комуникативност, динамичност и добре организационе способности
– за позицију 5) – завршен одговарајући факултет, виша или средња школа

Заинтересовани волонтери могу да пошаљу пријаве са кратком биографијом и контакт подацима на мејл info@mpu.rs, или да их донесу лично у току радног времена Музеја.

Контакт особе:

за позицију 1) кустос Јелена Вукадиновић, jelena.vukadinovic@mpu.rs
за позиције 2), 3), 4) и 5) кустос Миољуб Кушић, mioljub.kusic@mpu.rs

Музеј примењене уметности
Вука Караџића 18, 11 000 Београд
Тел: 011 2626494

 

Овде можете преузети pdf верзију текста:

Позив волонтерима.pdf