ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 18. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2023.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 18. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2023.

У РЕФЛЕКСИЈАМА / IN REFLECTIONS, 6°27’48.8″N 3°14’49.20″E

20. мај - 26. новембар 2023.

                   

ИНФО

09. мај 2023.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 18. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2023.

У РЕФЛЕКСИЈАМА / IN REFLECTIONS, 6°27’48.8″N 3°14’49.20″E

На 18. Међународној изложби архитектуре у Венецији Републику Србију представљаће рад „У РЕФЛЕКСИЈАМА, 6°27’48.81”N, 3°14’49.20”Е“, младог ауторског тима који чине Ива Њуњић и Тихомир Дичић. Бијенале у Венецији отвара се 20. маја и траје до 26. новембра 2023. године. Пројекат је изабран на јавном конкурсу од стране жирија у саставу Биљана Јотић (председница Савета), Дубравка Ђукановић, Јелена Ивановић Војводић, Миљана Зековић, Снежана Веснић, Ана Ђурић, Јелена Митровић. Комесар Српског павиљона 2023. године је Слободан Јовић.

Пројекат реализује Музеј примењене уметности у име Минисатарства културе у сарадњи са Удружењем архитеката Србије.

Пројекат „У рефлексијама…“ усмерава пажњу на архитектуру креирану кроз међународну сарадњу, посматрајући је као потенцијал и ресурс за будућност. Окосницу изложбе „У рефлексијама…“ чини Југословенски међународни сајам у Лагосу и политика несврстаности која је имала је велики утицај на друштво младих независних држава Афричког континента шездесетих и седамдесетих година 20. века. Ове промене одразиле су се и на процес трансформације Афричких градова, у чему су југословенске архитекте имале запажену улогу. Покрет несврстаних, као специфична међународна организација, био је промотер политике оличене у антиколонијализму, антиимперијализму, независности, еманципацији и коегзистенцији међу државама.

Аутори изложбе посетили су Лагос у фебруару.

Њихови сусрети са архитектуром Сајма, имају за циљ сагледавање и активирање процеса везаних за ове просторе данас. Кроз истраживање аутори настоје да установе просторне и временске рефлексије и као резултат представе једну архитектонску идентитетску целину. Ова целина би требало да афирмише хитност и потенцијал садашњег тренутка у коме се налазимо у контексту изазова будућности у којима се ова архитектура може препознати као ресурс.

Рефлексија је симетрија секвенце, она омогућава сагледавање из другог угла и тренутак је прошлости најближи садашњости. Понављање секвенци у рефлексији формира елипсу; она је симбол глобалног, циклус, изврнута мапа света, свод, спољни омотач формиран око човека.

Три секвенце изложбе:

  1. Нема карта – празан простор
  2. Архива – бивша садашњост. Архивски цртежи пројекта који постепено испуњавају нему карту
  3. Пут у Лагос – актуелна садашњости. Видео снимци са путовања у Лагос

Садржај изложбе представиће анатомију Међународног сајма у Лагосу:

– Сајам као пројекат града

– Сајам као пројекат архитектуре

(екосистем, пројекција нове друштвене будућности, независности, нуклеус будућег урбанизма)

– Сајам као пројекат који формира човека, као део свести и непосредног искуства

Уласком у павиљон посетилац се затиче у елипси, временско-просторној мапи.

ТЕКСТОВИ У PDF ФОРМАТУ

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА

Snimak iz vazduha, Internacionalni sajam u Lagosu, sedamdesetih godina

Privatna arhiva Ljiljane Bojović

Masterplan, Internacionalni sajam u Lagosu

Autor: Zoran Bojović
Privatna arhiva Ljiljane Bojović

Kalup za livenje trougaonih prefabrikovanih ploča koje su bile osnovni modul za izgradnju sajamskih hala

Privatna arhiva Ljiljane Bojović

Jugoistočni paviljon, Internacionalni sajam u Lagosu, 2023

Autor fotografije: Tolulope Fatunbi

Centralni paviljon, Internacionalni sajam u Lagosu, 2023

Autor fotografije: Tolulope Fatunbi

ФОТОГРАФИЈЕ АУТОРА

PRESS KIT

Овде можете преузети PRESS KIT у zip формату на српском и енглеском:

PRESS KIT.zip

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

МЕДИЈИ