Свечана додела награда и похвала 46. Салона архитектуре

Свечана додела награда и похвала 46. Салона архитектуре

У петак, 26. априла, одржана је свечана додела награда и похвала 46. Салона архитектуре, најзначајније изложбе архитектонског стваралаштва у нашој земљи. У склопу овог значајног догађаја, Музеј примењене уметности имао је част да угости пројектанткињу нове концертне дворане Београдске филхармоније, Аманду Левит, која је тим поводом у Југословенској кинотеци одржала предавање.

 

Захваљујемо се покровитељу овогодишњег Салона – Министарству културе Републике Србије, као и спонзорима Rehau, Alumil, Saint Gobain, Mega Concept i Aco.

 

Снимак ове свечаности, као и свих дешавања реализованих у оквиру програма 46. Салона архитектуре, можете погледати на званичном Јутјуб каналу Музеја примењене уметности.

 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ НА 46.САЛОНУ АРХИТЕКТУРЕ:

 

ВЕЛИКА НАГРАДА САЛОНА – GRAND PRIX

за свеукупни допринос развоју архитектуре и одрживе градње

for overall contribution to the development of architecture and sustainable construction

 

Ауторски тим / Аuthorial team

ЗАБРИСКИ ДОО – МИЛЕНА КАТИЋ, МИЛКА ГЊАТО, МАРТИНА МИЛОШЕВИЋ, АНА УГРИНИЋ, ИВАН ЗУЛИАНИ, КСЕНИЈА БАЈАГИЋ, МИЛА ЂОРЂЕВИЋ, МИРЈАНА ЛАЗИЋ, СТАША СИМЕНОВИЋ

ZABRISKIE DOO – MILENA KATIĆ, MILKA GNJATO, MARTINA MILOŠEVIĆ, ANA UGRINIĆ, IVAN ZULIANI, KSENIJA BAJAGIĆ, MILA ĐORĐEVIĆ, MIRJANA LAZIĆ, STAŠA SIMENOVIĆ

Име пројекта / Project Name

INGRID – SCHNEIDER ELECTRIC HUB, ТРАНСФОРМАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ ХАЛЕ НОВКАБЕЛ И ЕНТЕРИЈЕР ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

INGRID – SCHNEIDERELECTRIC HUB, TRANSFORMATION OF OLD INDUSTRIAL BUILDING AND INTERIOR & WORKPLACE DESIGN

НАГРАДА САЛОНА

за допринос вишепородичној стамбеној архитектури

for contribution to multi-family residential architecture

 

Ауторски тим / Аuthorial team

DANILO DANGUBIC ARCHITECTS

 

Име пројекта / Project Name

SKEW HOUSE

НАГРАДА САЛОНА

за једнопородични објекат

for a single-family structure

 

Ауторски тим / Аuthorial team

A2AРХИТЕКТУРА – ДИЈАНА АЏЕМОВИЋ-АНЂЕЛКОВИЋ, ВЛАДИМИР АНЂЕЛКОВИЋ

A2ARHITEKTURA – DIJANA ADŽEMOVIC-ANĐELKOVIĆ, VLADIMIR ANĐELKOVIĆ

 

Име пројекта / Project Name

КУЋА РИ

HOUSE RI

 

НАГРАДА САЛОНА

за допринос стратешком развоју националне архитектонске мисли, струке и грађене средине

for contributing to the strategic development of the national architectural philosophy, the profession and the constructed environment

 

Уредници / Editors

БОЖАНА ЛУКИЋ, НЕБОЈША АНТЕШЕВИЋ, ТИЈАНА ПЕЈИЋ

BOŽANA LUKIĆ, NEBOJŠA ANTEŠEVIĆ, TIJANA PEJIĆ

 

Издавач / Publisher

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

MINISTRY OF CONSTRUCTION, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE, BELGRADE

 

Наслов / Title

АРХИТЕКТУРА ЗА НАС: НАЦИОНАЛНА АРХИТЕКТОНСКА СТРАТЕГИЈА 2023–2035

ARCHITECTURE FOR US: NATIONAL ARCHITECTURAL STRATEGY 2023–2035

ПОХВАЛА САЛОНА

за приступ просторној организацији у ентеријеру

for access to the spatial organization of interior architecture

 

Ауторски тим / Аuthorial team

CHERRY ART HUB – НЕВЕНА ВУЈАСИНОВИЋ И БОГДАН МИЛОЈКОВИЋ

CHERRY ART HUB – NEVENA VUJASINOVIĆ AND BOGDAN MILOJKOVIĆ

 

Име пројекта / Project Name

ПАРАЗИТ ХАБИТАТ

PARASITE HABITAT

ПОХВАЛА САЛОНА

за инвентивну употребу материјала у ентеријеру

for the inventive use of materials in interior architecture

 

Ауторски тим / Аuthorial team

FREYA ARCHITECTS – КРИСТИНА КОИВИСТОЈИНЕН-ХАТЛАМАЏИЈАН

FREYA ARCHITECTS – KRISTINA KOIVISTOINEN-KHATLAMADZHIIAN

 

Име пројекта / Project Name

CHERNYI COOPERATIVE COFFEE ROASTERS

ПОХВАЛА САЛОНА

за креативну репрезентацију конкурсног решења

for the creative representation of the competition solution

 

Ауторски тим / Аuthorial team

АКВС АРХИТЕКТУРА – АНЂЕЛА КАРАБАШЕВИЋ СУЏУМ, ВЛАДИСЛАВ СУЏУМ

AKVS ARCHITECTURE – ANĐELA KARABAŠEVIĆ SUDŽUM, VLADISLAV SUDŽUM

 

Име пројекта / Project Name

ПЛОДОВИ ДОКОЛИЦЕ

FRUITS OF LEISURE

ПОХВАЛА САЛОНА

за решење студентског становања

for a student housing solution

 

Ауторски тим / Аuthorial team

ТАКТИКА – ДАЛИА ДУКАНАЦ, СТЕФАН ЂОРЂЕВИЋ

TAKTIKA – DALIA DUKANAC, STEFAN ĐORĐEVIĆ

 

Име пројекта / Project Name

KОНКУРСНИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА „СТУДЕНТСКИ ГРАД“

COMPETITION ENTRY FOR THE DESIGN OF “STUDENT CITY” COMPLEX

ПОХВАЛА САЛОНА

за експеримент

for an experimental work

 

Аутор / Аuthor

АНДРЕЈ ЈОСИФОВСКИ ПИЈАНИСТА

ANDREJ JOSIFOVSKI PIJANISTA

 

Име пројекта / Project Name

ЗАСПАНКА ЗА РАЗМЕРНИК

MAP SCALE’S LULLABY

ПОХВАЛА САЛОНА

за студентски рад – архитектонски цртеж

for a student work – an architectural drawing

 

Аутор / Аuthor

СОФИЈА СПАИЋ

SOFIJA SPAIĆ

 

Име пројекта / Project Name

ФАНТАСТИЧНИ ПЕЈЗАЖИ / DREAMSCAPES: АРХИВИРАЊЕ ФРАГМЕНАТА МАШТЕ – КАКО ЉУДИ ЖЕЛЕ ДА ПАМТЕ И БУДУ ЗАПАМЋЕНИ

FANTASTIC LANDSCAPES / DREAMSCAPES: ARCHIVING FRAGMENTS OF IMAGINATION – HOW PEOPLE WANT TO REMEMBER AND BE REMEMBERED

ПОХВАЛА САЛОНА

за студентски рад – снага концепта и архитектонског израза

for a student work – concept strength and architectural expression

 

 

Аутор / Аuthor

АЛЕКСАНДРА КАЛЕЗИЋ

ALEKSANDRA KALEZIĆ

 

Име пројекта / Project Name

МЕСТО ТРЕЋЕГ ПРОСТОРА: АНТИРАТНИ МУЗЕЈ

THIRD SPACE: THE ANTI-WAR MUSEUM

ПОХВАЛА САЛОНА

за студентски рад – репрезентација архитектонске идеје

for a student work – representation of architectural ideas

 

Аутор / Аuthor

МАРИЈА СТОЈКОВИЋ
MARIJA STOJKOVIĆ

 

Име пројекта / Project Name

ИЗГРАДИТИ ЖИВОТ ИЗ КОРЕНА

TO BUILD LIFE FROM THE GROUND UP

ПОХВАЛА САЛОНА

за неговање специфичног архитектонског тематског оквира

for fostering a specific architectural thematic framework

 

Уредник / Editor

ИГОР МАРИЋ

IGOR MARIĆ

 

Издавач / Publisher

САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

UNION OF ENGINEERS AND TECHNICIANS OF SERBIA, BELGRADE

 

Наслов / Title

ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА ДАНАС – ЗБОРНИК РАДОВА

AESTHETICS OD ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING TODAY – COLLECTION OF WORKS

ПРИЗНАЊЕ САВЕТА САЛОНА

за документовање, заштиту и промоцију модернистичког наслеђа у Србији

for documenting, protecting and promoting modernist heritage in Serbia

 

 

ДО.КО.МО.МО. СРБИЈА

DO.CO.MO.MO. SERBIA

 

 

НАГРАДА ПУБЛИКЕ

 

Ауторски тим / Аuthorial team

MAPA ARCHITECTS – ПРЕДРАГ МИЛУТИНОВИЋ

MAPA ARCHITECTS – PREDRAG MILUTINOVIĆ

 

Име пројекта / Project Name

ТОЛСТОЈЕВА 42

TOLSTOJEVA 42