Паралеле и контрасти – српска архитектура 1980 – 2005.

Паралеле и контрасти – српска архитектура 1980 – 2005.

06. новембар 2007. - 15. јануар 2008.

Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Аутор изложбе и каталога: мр Љиљана Милетић Абрамовић, кустос Одсека за архитектуру МПУ

Аутор поставке изложбе: мр Иван Куцина, д.и.а.
Графички дизајн каталога: Татјана Стратимировић, д.и.а.

Ова студијска изложба Љиљане Милетић Абрамовић, кустоса Одсека за архитектуру МПУ има за циљ да корпус савремене српске архитектуре настале у последњим деценијама XX века, на прелазу епоха, постави и разматра у равни академске опсервације и историографског истраживања и у том контексту је представи стручној и културној јавности.

Изложба се састоји од 57 радова који су представљени на 46 панела. Критеријуми избора су били вредносни, типолошки или феноменолошки. Изложени материјал је представљен на један интригантни и ликовно занимљив начин истичући двозначност архитектуре која је настајала у овом периоду (архитекта поставке Иван Куцина).

Суочавајући се са главним архитектонским идејама и делима насталим у периоду када су се догодиле историјске промене друштвеног и културног система у виду турбулентно-транзиционог „развоја“ српског друштва, ова студија са изложбом покушава да одговори на питања: Како разумети и волети савремену српску архитектуру? Како се у архитектури одражавају локалне и регионалне културне прилике и услови? Колико смо у стању и спремни да их трансформишемо и мењамо архитектуром? Изложба је својеврсна потрага за идентитетом српске архитектуре и његовим разумевањем. О овој теми се до сада писало, углавном, фрагментарно у неколико публикација објављених деведесетих година и сматрамо да ће ова студија бити значајан допринос за даље истраживање ове теме.